Listopadowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa:

Copywriting w instytucjach kultury sprawdzone sposoby na tworzenie tekstów
29 listopada 2022 r. Szkolenie w godzinach 10:00-13:00

Celem najbliższej sesji będzie:
• ułatwienie pracy nad tekstami, które w instytucjach kultury trzeba pisać codziennie i w dużej ilości,
• przygotowanie konkretnych tekstów do wykorzystania w bieżącej działalności,
• poznanie ciekawych przykładów i skutecznych tekstów.

Program sesji:
• posty w mediach społecznościowych,
• informacje prasowe,
• opisy wydarzeń,
• newslettery,
• reklamy wydarzeń na Facebooku.

Prowadzący Autor bloga o PR, marketingu i kulturze wniedoczasie.pl, który od 2017 roku odwiedziło już 140 000 użytkowników. Na swoim koncie ma m. in. pracę w biurze prasowym urzędu miasta, zarządzanie komunikacją międzynarodowego Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, współpracę z Agencją Warszawa, opiekę nad mediami społecznościowymi KUL, budowanie i wsparcie komunikacji marek z wielu sektorów. Prowadził warsztaty m. in. na zlecenie NCK, IKM, PIK, ŁDK.

Grudniowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa:

Zielona instytucja kultury, jak i dlaczego kultura może zmniejszać swój negatywny wpływ na środowisko i prowadzić edukację klimatyczną
21 grudnia 2022 r. Szkolenie w godzinach 10:00-13:00

Celem najbliższej sesji będzie:
• Poszerzenie, uporządkowanie wiedzy z zakresu ograniczania negatywnego wpływu na środowisko oraz stworzenie okazji do wymiany wiedzy.
• Zapoznanie się z dobrymi przykładami instytucji i praktyk realizujących polityki ekologiczne w Polsce i za granicą.
• Przestrzeń do dyskusji, wymiany pomysłów, wyzwań.

Program sesji:
1. Strategia ograniczania zużycia zasobów oraz ich faktyczny koszt środowiskowy (na podstawie badań i raportów), m.in. mobilność, energia, ciepło, woda, papier.
2. Zasad ekologicznego stylu życia, w duchu less/zero waste/no plastic.
3. Gospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważony cykl życia rzeczy, rodzaje odpadów i ich koszt środowiskowy.
4. Bioróżnorodność i jej wspomagania.
5. Rekompensaty środowiskowej, zjawiska greenwashingu.
6. Wytyczne realizacji niskoemisyjnych wydarzeń nie tylko o tematyce ekologicznej, w tym m.in. tematyka, promocja, odpady, catering, transport, dekoracje.
7. Angażowanie zespołu wkoło tematu ekologii i klimatu.
8. Inspiracje przykładów ekodziałań obecnych w innych instytucjach i miejscach w Polsce.
9. Ekologiczna społeczna odpowiedzialność instytucji kultury i komunikacja ekorozwiązań.
10. Źródła wiedzy – lista lektur, filmów, portali, podcastów do dalszego pogłębiania wiedzy z zakresu zmian klimatu i ekologicznego stylu życia.
11. Dodatkowe tematy przygotowane na podstawie ankiety potrzeb, pytań, wątpliwości przeprowadzonej przed warsztatem.

Prowadzący
Edukatorka w zakresie ograniczania negatywnego wpływu instytucji i działań kulturalnych na środowisko oraz ekspertka ds. budowania strategii rozwoju publiczności w sektorze kultury. Przeprowadziła około 200 warsztatów i spotkań w zakresie ekologizacji instytucji kultury, promocji oraz audience development dla lokalnych domów kultury, bibliotek, teatrów i muzeów w całej Polsce. Jako ekspertka była zapraszana do udziału w wykładach, konferencjach i publikacjach, przez instytucje kultury, urzędy miejskie oraz uniwersytety czy organizacje pozarządowe. W ramach doświadczenia zawodowego pełniła stanowiska odpowiedzialne za promocję i rozwój publiczności, a także koordynację wolontariatu i facylitację działań skierowanych do seniorów. Ponad 2 lata współpracowała w Urzędem m.st. Warszawy w zakresie komunikacji projektów miejskich skierowanych do mieszkańców 60+, a także organizacji Warszawskich Dni Seniora 2019. Jest podwójną stypendystką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w latach 2016 i 2020) oraz beneficjenktą warszawskiego programu Mobilni w Kulturze 2020. Autorka dwóch publikacji o ekologizacji instytucji kultury: „Kultura naturze, z Syrenką w tle.

Styczniowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa:

Wynagrodzenia pracowników instytucji kultury w tym kadry zarządzającej z odniesieniem do nieprawidłowości jakie organy kontrolne identyfikują w tym obszarze
27 stycznia 2023 r. Szkolenie w godzinach 10:00-13:30

Celem najbliższej sesji będzie:
• Omówienie poszczególnych składników wynagrodzenia pracowników instytucji kultury oraz zasad ich przyznawania.
• Omówienie zasad wynagradzania kadry zarządzającej tj. dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego instytucji kultury.
• Prezentacja wyników kontroli przeprowadzonych w instytucjach kultury z zakresu wynagrodzeń pracowników instytucji kultury w tym kadry zarządzającej, omówienie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

Program sesji:
1. Uregulowania prawne:
• Ustawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.10.2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury.
• Wewnętrzne regulacje instytucji kultury.
2. Wynagrodzenia pracowników instytucji kultury – omówienie składników wynagrodzenia pracowników instytucji kultury:
• Wynagrodzenie zasadnicze.
• Dodatek za wieloletnią pracę.
• Dodatek funkcyjny.
• Dodatek specjalny.
• Nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy.
• Dodatkowe świadczenia dla pracowników artystycznych w tym m.in. za udział w określonej roli w przedstawieniu lub koncercie, za reżyserię, scenografię, choreografię lub kierownictwo muzyczne przedstawienia lub współtworzenie utworu audiowizualnego w rozumieniu przepisu art. 69 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
• Ekwiwalent pieniężny za używanie w pracy przez pracownika artystycznego - za zgodą pracodawcy - własnego instrumentu, akcesoriów do instrumentu, ubioru scenicznego, rekwizytu lub narzędzi.
• Premia.
• Nagroda jubileuszowa.
• Odprawa.
3. Wynagrodzenia kadry zarządzającej – Dyrektor, Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy.
4. Obowiązki instytucji kultury przy wprowadzeniu wewnętrznych zasad wynagradzania.
5. Prezentacja wyników kontroli przeprowadzonych w instytucjach kultury z zakresu wynagrodzeń pracowników instytucji kultury w tym kadry zarządzającej, omówienie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

Prowadzący
Długoletni pracownik samorządowy, aktywny kontroler i wieloletni praktyk w zakresie kontroli oraz zarządzania, w tym zarządzania komórką kontroli wewnętrznej. Doświadczony trener. Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji publicznej oraz z zakresu audytu wewnętrznego.