Październikowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa:

Pozyskiwanie środków zewnętrznych przez biblioteki publiczne
23 października 2023 r. Szkolenie w godzinach 11:00-15:00, cena 185 zł (dla członków Forum)

Celem najbliższej sesji będzie:
• usystematyzowanie wiedzy na temat dostępnych źródeł dofinansowania dla bibliotek,
• poznanie nowych i nietypowych form pozyskiwania środków (np. crowdfunding, budżety partycypacyjne, sponsoring),
• poznanie aktualnych trendów w projektach bibliotecznych,
• zobaczenie dobrych praktyk i zrealizowanych projektów, które otrzymały dofinansowanie z różnych źródeł,
• sporządzenie wniosku “krok po kroku” podczas części warsztatowej,
• kontakt z innymi bibliotekarzami i możliwość nawiązania współpracy.

Program sesji:
1. Biblioteka publiczna i jej rola w świetle przepisów prawa
2. Jak oni to robią? Przykłady aktywnych bibliotek i ich “recepta” na
sukces.
3. Co jest trendy? Jakie pomysły i tematy warto wykorzystywać w
projektach bibliotecznych?
4. Środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
• Programy MKiDN
• Główne zasady sporządzania wniosków
• Dobre praktyki innych bibliotek
5. Środki innych instytucji publicznych
• Narodowe Centrum Kultury
○ BLISKO
○ EtnoPolska
○ Kultura - Interwencje
○ Ojczysty - dodaj do ulubionych
○ Odkryj swój skarb
• Muzeum Historii Polski
○ Program Patriotyzm jutra
• Programy Biura Niepodległa
• Fundusz Patriotyczny
○ “Wolność po polsku”
○ “Niepodległość po polsku”
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
• Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
• Instytut Książki
• Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych
• Dobre praktyki i inspiracje
6. Programy fundacji bankowych, korporacyjnych i innych
○ Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego
○ Fundacja Santander Bank Polska
○ Fundacja BOŚ
○ Fundacja Totalizator Sportowy
○ Fundacja PGNiG
○ Fundacja PGE
○ Fundacja LOTTO
○ Fundacja Orlen
○ Fundacja Grupy PERN
○ Fundacja Orange
○ Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
○ Fundacja Cedrob
○ Fundusz Naturalnej Energii
○ Fundacja Cemex
○ Fundacja Polski Fundusz Rozwoju
○ Fundacja Empiria i Wiedza
7. Tryb pozakonkursowy. Co to jest? Skuteczność pozyskiwania środków w
tym trybie?
8. Inne, ciekawe, możliwości
• budżety partycypacyjne (budżet obywatelski, sołecki)
• stypendia
9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
10. Podsumowanie i zakończenie

Prowadzący:
Doktor nauk humanistycznych oraz absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE na UW, Menedżer kultury na SGH. Od lat zawodowo jestem związana z kulturą i nauką. Moje doświadczenie dotyczy instytutów naukowych, bibliotek i szkół wyższych, ale też pozyskiwania zewnętrznych środków dla fundacji, stowarzyszeń i grup nieformalnych oraz instytucji publicznych (bibliotek, jednostek edukacyjnych, domów kultury). Swoje zainteresowania realizuję jako kierownik działu informacji naukowej w jednym z instytutów Polskiej Akademii Nauk. Zrealizowałam kilkanaście projektów kulturalnych, począwszy od koncepcji, poprzez sporządzenie dokumentacji i aplikację do odpowiedniego programu, skończywszy na realizacji i rozliczeniu.