Koordynator Forum

Elżbieta Roman

FRDL Centrum Mazowsze

ul. Żurawia 43, IV piętro,
00-680 Warszawa

tel. 732 983 894
fax (48) 288 12 86

elzbieta.roman@frdl.org.pl