Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze serdecznie zaprasza na szkolenie
w ramach Forum Pracowników Oświaty Samorządów Lokalnych

20 maja 2021 r. - sesja szkoleniowa online nt.:

Rozliczenia finansowe między gminami wychowania przedszkolnego.

Przedmiotem sesji szkoleniowej jest:

  1. Wymiana doświadczeń i udzielenie merytorycznego wsparcia w zakresie realizacji procedur dotyczących rozliczeń finansowych między gminami za wychowanie przedszkolne.
  2. Przygotowanie uczestników szkolenia do:
    o profesjonalnego zaplanowania procesu rozliczeń finansowych;
    o poprawnego ustalania kwot do rozliczenia;
    o skutecznego prowadzenia spraw spornych z tytułu rozliczenia.
  3. Przykłady dobrych i złych praktyk związanych prowadzeniem konkursów oraz  praktyk związanych  z pracą komisji konkursowych.

Prowadzący: Doświadczony wykładowca, prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej we Wrocławiu oraz były współpracownik firmy (lidera na rynku informatycznym) dedykującej systemy elektroniczne do zarządzania oświatą, ekspert oświatowy z zakresu prawa pracy w oświacie, zarządzania edukacją, finansów publicznych, konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Trener szkoleń Ośrodków Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z zakresu  prawa oświatowego, zarządzania oświatą, ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej, finansów publicznych, prawa pracy, systemów informatycznych w oświatowej logistyce i sprawozdawczości sio. Ekspert, trener i autor materiałów w projekcie Doskonalenie Strategii Zarządzania Oświatą na poziome regionalnym i lokalnym –etap II, absolwent Training Reform Education of Management. menadżer ds. klientów kluczowych, propagator nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla edukacji z zakresu zarządzania. Autor wielu opracowań i publikacji, m. innymi książki:” Centra Usług Wspólnych w samorządach”. Propagator obsługi wspólnej w JST, współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta nauczyciela. Konsultant i doradca korporacji samorządowej – związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych publikowanych w systemie INFOR.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach. Zaproszenie poniżej.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu. Poniżej zaproszenie oraz link do zapisu.