Sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum

22 sierpnia 2022 r. - sesja szkoleniowa online nt.:

Zmiany w nauczaniu uczniów z Ukrainy, prowadzenie rejestru umów i obowiązki związane z cyberbezpieczeństwem

Najbliższa sesja szkoleniowo-konsultacyjna Forum, będzie dotyczyła:
• ważnych zmian w nauczania uczniów z Ukrainy,
• prowadzenia rejestru umów i obowiązków związanych z cyberbezpieczeństwem.
Spotkanie z ekspertem pozwoli na wyjaśnienie najważniejszych zmian i trudności w prawidłowym stosowaniu przepisów.

Prowadzący: Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych; praktyk z ponad dwudziestoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; trenerka szkoleń z branży oświatowej.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu. Poniżej zaproszenie oraz link do zapisu.

Sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum

23 września 2022 r. - sesja szkoleniowa online nt.:

Standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów oraz przełomowe zmiany w awansie zawodowym nauczycieli, w procedurze oceny pracy oraz w zatrudnianiu nauczycieli. Zmiany wchodzące w życie 1 września 2022 r.

Podczas sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum zaprezentujemy nowe wymogi Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie zatrudnienia specjalistów i podpowiemy jak je zastosować w praktyce. Podczas spotkania omówimy również zmiany w awansie zawodowym i ocenie pracy nauczycieli.

Prowadzący: Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych; praktyk z ponad dwudziestoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; trenerka szkoleń z branży oświatowej.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu. Poniżej zaproszenie oraz link do zapisu.