Wrześniowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum

16 września 2021 r. - sesja szkoleniowa online nt.:

Kontrola spełniania obowiązku przedszkolnego, szkolnego i obowiązku nauki

Spotkanie ma na celu uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Omówienie zostaną:
• zmiany w realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki od 1 września 2019r.
• zadania organu prowadzącego związane z kontrolą spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
• powinności dyrektora związane z kontrolą spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
• środki egzekucji administracyjnej.

Prowadzący:
Trenerka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej, były wizytator Kuratorium Oświaty, dyrektor ZEAS. Współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie opracowania i wdrażania programów wspomagania rozwoju oświaty, analizą sprawozdawczości SIO. Organizuje i prowadzi szkolenia i kursy o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce, innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań metodycznych, kształcenia uczniów o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu. Poniżej zaproszenie oraz link do zapisu.