Sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum

13 kwietnia 2023 r. - sesja szkoleniowa online nt.:

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego

• Celem sesji Forum jest uaktualnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu objętego tematyką szkolenia oraz nabycie praktycznych umiejętności składających się na procedurę rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
• Zostaną omówione kolejne kroki rozpatrywania wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracowników – w praktycznym ujęciu, od przyjęcia wniosku do wydania decyzji administracyjnej.
• Materiały obejmują przykłady dokumentów powstających w trakcie realizacji procedury dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Prowadzący: Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych; praktyk z ponad dwudziestoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; trenerka szkoleń z branży oświatowej.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu. Poniżej zaproszenie oraz link do zapisu.

Sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum

18 maja 2023 r. - sesja szkoleniowa online nt.:

Dotacja na kształcenie specjalne i rozliczanie kształcenia specjalnego w samorządowych szkołach.