Zrealizowane sesje konsultacyjno-szkoleniowe Forum Oświaty:

 

ROK 2018
10.01 Dotacje oświatowe 2018 – przyznawanie, rozliczanie i kontrola po ostatnich zmianach prawa, w tym w projektowanej ustawie o finansowaniu zadań oświatowych na 2018 rok
5.02 Bilans za rok 2017 w jednostkach oświatowych po zmianach przepisów prawa
6.04 Zmiany w ustawie – Karta Nauczyciela po 1 stycznia 2018 roku
11.06 Stypendia i zasiłki szkolne 2017/2018 z uwzględnieniem KPA
12.10 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomoc de minimis
28.11 Planowanie budżetu szkoły/przedszkola/placówki na 2019 rok, z uwzględnieniem ważnych zmian w prawie mających wpływ na realizację zadań bieżących

ROK 2019
28.02 Karta nauczyciela po nowelizacji i jej wpływ na planowanie arkuszy organizacyjnych szkół/przedszkoli 2019/2020
29.03 Zmodernizowany System Informacji Oświatowej (SIO2) źródłem danych do naliczania subwencji oświatowej - koniec funkcjonowania „starego„ Systemu Informacji Oświatowej (SIO1)
10.04 Podręczniki szkolne w nowej formule - procedura, finansowanie, rozliczanie - zmiany na rok szkolny 2019/2020 (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych).

ROK 2020
11.02 Jak refundować sąsiednim gminom koszty wynikające z korzystania przez dziecko z przedszkola publicznego lub niepublicznego? – Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.
13.05 Koronawirus a prawo pracy
22.06 Awans zawodowy nauczyciela i dyrektora w czasie trwania ograniczeń wynikających z pandemii. Kompendium czynności i zadań dyrektora oraz organu prowadzącego.
7.07 SAMORZĄDOWE FINANSOWANIE OŚWIATY, z uwzględnieniem narzędzi prawnych pomocnych w optymalizowaniu szkolno-przedszkolnych wydatków

ROK 2021
21.01 Rozliczenie roku 2020. Planowane zmiany na rok 2021 roku
25.02 Procedura opracowywania, zatwierdzania i dokonywania zmian w arkuszu organizacyjnym przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej
18.03 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników według obowiązujących przepisów
15.04 Konkurs lub możliwość przedłużenia/powierzenia bez konkursu stanowiska dyrektora szkoły oraz ocena pracy dyrektora. Zadania organu prowadzącego po zmianie przepisów.
20.05 Rozliczenia finansowe między gminami za wychowanie przedszkolne.
23.06 Najważniejsze zmiany wpływające na finansowanie oświaty w najbliższych latach
8.07 Zakończenie starego i rozpoczęcie nowego roku szkolnego w Systemie Informacji Oświatowej
26.08 Organizacja lokalnych systemów oświaty w roku szkolnym 2021/2022 z uwzględnieniem sytuacji epidemicznej i zmian w przepisach prawa oświatowego.

16.09 Kontrola spełniania obowiązku przedszkolnego, szkolnego i obowiązku nauki