• Koronawirus a prawo pracy
 • System Informacji Oświatowej – odpowiedzialność i zadania JST
 • Zasady finansowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku 2019 po zmianach (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych)
 • Jak refundować sąsiednim gminom koszty wynikające z korzystania przez dziecko z przedszkola publicznego lub niepublicznego? - Ustawa o finansowaniu zada oświatowych
 • Ocena pracy dyrektora szkoły – co jest ważne w zarządzaniu szkołą
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 roku w szkole/placówce oświatowej
 • Podręczniki szkolne w nowej formule – procedura, finansowanie, rozliczanie – zmiany na rok szkolny 2019/2020 ( ustawa o finansowaniu zadań oświatowych)
 • Zmodernizowany System Informacji Oświatowej (SIO2) źródłem danych do naliczania subwencji oświatowej – koniec funkcjonowania „starego” Systemu Informacji Oświatowej (SIO1)
 • Karta nauczyciela po nowelizacji i jej wpływ na planowanie arkuszy organizacyjnych szkół/przedszkoli w 2019/2020
 • Awans zawodowy nauczyciela i dyrektora w czasie trwania ograniczeń wynikających z pandemii. Kompendium czynności i zadań dyrektora oraz organu prowadzącego
 • SAMORZĄDOWE FINANSOWANIE OŚWIATY, z uwzględnieniem narzędzi prawnych pomocnych w optymalizowaniu szkolno-przedszkolnych wydatków
 • Zadania JST oraz dyrektorów szkół w związku z realizacją i kontrolą obowiązku szkolnego i nauki w czasie epidemii
 • Zadania organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe. Najbardziej aktualne wyzwania, zmiany przepisów, stosowanie szczególnych rozwiązań w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19