Po zawiązaniu się Forum, spośród członków zostanie wybrany Zarząd Forum Pracowników Oświaty.