Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze

ul. Żurawia 43, IV piętro, 00-680 Warszawa

tel. (22) 351 93 12, fax (48) 288 12 86

Infolinia ds. szkoleń - tel. 801 066 893,

e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl