Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze

ul. Żurawia 43, IV piętro, 00-680 Warszawa

Adres działu szkoleń

ul Chmielna 32/25, 00-020 Warszawa

Mail do biura

biuro@frdl.mazowsze.pl

Biuro

533 721 103

Michał Wójcik – dyrektor ośrodka

517 515 717

Marcin Wielgus – zastępca dyrektora

604 078 421

Piotr Kubiak

533 849 116

Andrzej Sadrakuła

533 802 101

Małgorzata Brojanowska

533 717 114

Elżbieta Roman

732 983 894

Katarzyna Siwierska

698 343 042

Katarzyna Doherty

698 371 889

Agnieszka Klimowicz

533 804 115