Ważnym obszarem aktywności Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego pozostaje działalność analityczno-badawcza, realizowana obecnie w ramach Centrum Ekspertyzy Lokalnej (CEL). Służy ona wypełnieniu misji Fundacji, tj. „krzewieniu idei samorządności obywatelskiej, jako podstawowej formy demokracji, poprzez działalność (…) naukową i badawczą”. CEL publikuje regularnie „ANALIZY CELowe” oraz „Opinie i Komentarze FRDL”. 

ANALIZY CELowe służą identyfikacji i diagnozie najważniejszych problemów, z jakimi borykają się samorządowcy oraz społeczności lokalne. Kluczowe znacznie mają tu rekomendacje służące rozwiązywaniu analizowanych problemów zarówno bezpośrednio - na poziomie lokalnym, jak też na poziomie systemowym, m. in. za pomocą odpowiednich ustaw czy rozporządzeń.

OPINIE I KOMENTARZE FRDL są natomiast comiesięcznymi eksperckimi komentarzami do bieżących wydarzeń, istotnych dla środowiska samorządowego. Nie stronią od wyrażania subiektywnych ocen i prezentowane są w krótkiej, publicystycznej formie.

Polecamy Państwu również nasz najnowszy dział publikacji SAMORZĄD TERYTORIALNY NA ŚWIECIE.

Ponadto FRDL współpracując z uznanymi ekspertami publikuje raporty, wyniki badań oraz podręczniki.