jesienno-zimowy katalog szkoleń

Zapraszamy do zapoznania się z naszą jesienno-zimową ofertą kursów, warsztatów i szkoleń, webinarów on-line (na żywo)

Nie zabraknie w niej tematów związanych z JPK VAT, Dostępnością +, Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, Nowych zamówieniami publicznymi, WPF i zamknięciem roku w tym inwentaryzacji,

Zapraszamy do kontaktu
Zespół Centrum Mazowsze

Jesienna oferta szkoleń on-line

Zapraszamy do zapoznania się z naszą jesienną ofertą kursów, warsztatów i szkoleń on-line.

Nie zabraknie w niej tematów związanych z JPK VAT, Dostępnością +, Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, Zamówieniami publicznymi, WPF i zamknięciem roku w tym inwentaryzacji,

Zapraszamy do kontaktu
Zespół Centrum Mazowsze

Szkolenia zamknięte

FRDL Centrum Mazowsze należy do liderów na rynku usług szkoleniowych i konsultingowych dla samorządu terytorialnego. Zaprasza do zapoznania się i udziału w szkoleniach organizowanych w formule zamkniętej na Państwa zlecenie.

DEBATA NA 30-LECIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, DOŚWIADCZENIE I PRZYSZŁOŚĆ

27 maja o osiągnięciach polskiej samorządności terytorialnej, niewykorzystanych szansach i wyzwaniach na przyszłość rozmawiali: Adam Bodnar, Jerzy Buzek, Elżbieta Polak, Jerzy Stępień, Paweł Swianiewicz, Krzysztof Żuk. Prowadzenie: Cezary Trutkowski. Zapraszamy na nagranie!

Doradztwo

Świadczymy profesjonalną i bezpośrednią pomoc doradczą przy tworzeniu strategicznych dokumentów niezbędnych do sprawnego zarządzania jednostką samorządową, pozyskiwania środków zewnętrznych na przedsięwzięcia rozwojowe, czy też opracowywaniu analiz służących poprawie zarządzania w jednostkach samorządowych.

Szkolenia on-line

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego jest obecnie najbardziej znaczącą i największą w skali kraju organizacją szkolącą kadry samorządowe. W ciągu 30 lat działalności zorganizowaliśmy blisko 90 000 szkoleń, seminariów, konferencji, z których skorzystało już 1 750 000 pracowników samorządowych.

o Fundacji

18 września 1989 roku inicjatorzy prac nad ustawą o samorządzie terytorialnym: Jerzy Regulski, Andrzej Celiński, Jerzy Stępień, Aleksander Paszyński i Walerian Pańko powołali do życia Fundację, która miała czuwać nad odradzającą się samorządnością terytorialną w Polsce.

Fora Samorządowe

Fora samorządowe, autorski pomysł Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, to przede wszystkim platformy współpracy i integracji, dla określonego środowiska zawodowego w samorządach służące poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu, czy piastowanych funkcji.

Najbliższe szkolenia

Zobacz więcej szkoleń

FORA SAMORZĄDOWE FRDL

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów. Są  one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznegoposzerzaniu wiedzydoskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje 80 branżowych forów samorządowych grupujących ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4 tys. osób.