Sesje szkoleniowe w 2024 r.

Styczniowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Prezentacja i konsultacja postulatów dotyczących wzmocnienia udziału mieszkańców w kształtowaniu lokalnych polityk publicznych. Zarządzanie przestrzenią gmin po nowemu

Lutowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Sekretarzy

Marcowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Rola Sekretarza w prawidłowym zakończeniu kadencji organów wykonawczych oraz rad gmin i powiatów

Kwietniowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Prawo pracy w jst – kluczowe zagadnienia i wyzwania w 2024 roku

Majowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Finansowanie zadań oświatowych dla Sekretarzy i Skarbników. Optymalizacja wydatków

Sesje szkoleniowe w 2023 r.

Styczniowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Fundusze UE dla samorządów z województwa mazowieckiego z uwzględnieniem KPO

Marcowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Zarządzanie Projektami zgodnie z Metodyką PM² Komisji Europejskiej w pracy Sekretarza Urzędu

Kwietniowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Dostęp do informacji publicznej - odmowa prawa do informacji publicznej. Praktyczne wskazówki

Majowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Komunikacja wewnętrzna. Źródła konfliktów, efektywna komunikacja i współpraca w zespole

Czerwcowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Jak w prawidłowy sposób zorganizować i przeprowadzić w gminie wybory parlamentarne w 2023 roku?

Lipcowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Elektronizacja w praktyce: e -Doręczenia, podpisy i pieczęcie elektroniczne

Sierpniowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Zapewnianie dostępności w podmiotach publicznych

Wrześniowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Skargi, wnioski i petycje w działalności organów samorządowych

Październikowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu

Listopadowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Prawo Zamówień Publicznych dla Sekretarza

Grudniowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Sesje szkoleniowe w 2022 r.

Lutowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Zmiany w udostępnianiu umów cywilno-prawnych w 2022 roku. Nowe obowiązki jednostek sektora finansów publicznych. Rejestr umów.

Marcowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Efektywność osobista na stanowisku Sekretarza JST

Kwietniowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Organizacja i realizacja zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego

Majowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Manipulacja w mediach i Internecie, czyli jak reagować na atak w sieci, plotkę i hejt

Czerwcowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Rejestr umów, organizacja w urzędzie, zaangażowanie, zobowiązania, wydatki

Lipcowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Cyberbezpieczeństwo w administracji publicznej oraz Finansowanie projektów w zakresie dostępności w ramach BGK.

Sierpniowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Praca zdalna w praktyce Pracodawcy samorządowego oraz nowe uprawnienia związane z opieką nad dziećmi i innymi osobami wymagającymi opieki, jako aktualne wyzwania z zakresu prawa pracy

Wrześniowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego wynikające z przepisów prawa budowlanego

Październikowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Wybrane aspekty procesu administracyjnego

Listopadowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Upoważnienia i odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej, zamówień publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości, z zakresu administracji publicznej oraz odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych

Grudniowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Planowanie działalności w oparciu o dokumenty strategiczne z zachowaniem spójności w zarządzaniu ryzykiem w jednostce - spotkanie stacjonarne

Sesje szkoleniowe w 2021 r.

Styczniowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
1. Bieżące zmiany i aktualne problemy samorządowego prawa pracy na przełomie 2020/21 r.
2. Sztuka wystąpień publicznych i autoprezentacja z uwzględnieniem wystąpień.

Lutowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
1. Nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych.
2. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami – koordynacja wdrożenia i raport.

Marcowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
1. Wdrażanie ustawy o doręczeniach elektronicznych.
2. Raport o stanie gminy (powiatu).

Kwietniowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Udostępnianie informacji publicznej.

Majowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Zaświadczenia w praktyce administracyjnej.

Czerwcowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
 Analiza ryzyka w świetle norm i obowiązków podmiotów publicznych. Aspekt praktyczny ryzyka.

Lipcowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
1. Problematyka petycji skarg i wniosków w ujęciu praktycznym.

2. Ochrona sygnalistów w JST.

Grudniowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Zmiana przepisów prawa w zakresie wynagradzania pracowników samorządowych.

Sesje szkoleniowe w 2020 r.

Czerwcowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Funkcjonowanie administracji samorządowej w okresie stanu epidemii.

Lipcowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
1. Spis Rolny w 2020 r.
2. Obowiązki pracodawcy samorządowego – zmiany i problematyczne zagadnienia w ujęciu praktycznym.

Sierpniowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wrześniowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Współpraca Sekretarza z organem stanowiącym i wykonawczym.

Październikowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Regulaminy organizacyjne i pełnomocnictwa. Wyniki kontroli NIK.

Listopadowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego w 2020 r.

Grudniowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Praca zdalna i komunikacja kryzysowa w JST.