Sesje szkoleniowe w 2021 r.

Styczniowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
1. Bieżące zmiany i aktualne problemy samorządowego prawa pracy na przełomie 2020/21 r.
2. Sztuka wystąpień publicznych i autoprezentacja z uwzględnieniem wystąpień.

Lutowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
1. Nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych.
2. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami – koordynacja wdrożenia i raport.

Marcowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
1. Wdrażanie ustawy o doręczeniach elektronicznych.
2. Raport o stanie gminy (powiatu).

Kwietniowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Udostępnianie informacji publicznej.

Majowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Zaświadczenia w praktyce administracyjnej.

Czerwcowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
 Analiza ryzyka w świetle norm i obowiązków podmiotów publicznych. Aspekt praktyczny ryzyka.

Lipcowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
1. Problematyka petycji skarg i wniosków w ujęciu praktycznym.

2. Ochrona sygnalistów w JST.

Sesje szkoleniowe w 2020 r.

Czerwcowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Funkcjonowanie administracji samorządowej w okresie stanu epidemii.

Lipcowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
1. Spis Rolny w 2020 r.
2. Obowiązki pracodawcy samorządowego – zmiany i problematyczne zagadnienia w ujęciu praktycznym.

Sierpniowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wrześniowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Współpraca Sekretarza z organem stanowiącym i wykonawczym.

Październikowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Regulaminy organizacyjne i pełnomocnictwa. Wyniki kontroli NIK.

Listopadowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego w 2020 r.

Grudniowa sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy nt.:
Praca zdalna i komunikacja kryzysowa w JST.