Izabela Jankowska- Zawada- Przewodnicząca Forum
Anna Jagiełło - Zastępczyni Przewodniczącej Forum
Magdalena Danowska - Członkini Zarządu Forum
Anna Gaik –Ślęzak - Członkini Zarządu Forum
Przemysław Kocur - Członek Zarządu Forum
Marek Wysocki - Honorowy Członek Zarządu Forum