Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze od stycznia 2018 r. uruchomiła Forum Pracowników Oświaty Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego.

Forum stanowi platformę współpracy i integracji osób zajmujących się zadaniami dotyczącymi tematyki związanej z oświatą, stanowiąc jednocześnie wsparcie dla środowiska zawodowego.

Głównym celem Forum jest poszerzanie wiedzy, a także wymiana doświadczeń i informacji w zakresie realizacji zadań z zakresu oświaty.

Podstawową formą działania Forum są comiesięczne, cykliczne spotkania z udziałem wysokiej klasy ekspertów - praktyków i wykładowców, w trakcie których omawiane są istotne zagadnienia dotyczące tematyki z zakresu oświaty.