Majowa sesja szkoleniowa Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów 

Samorządów Terytorialnych Województwa Mazowieckiego.

18 maja 2021 r. 10.00-14.30

Moduł I Założenia i kierunki reformy systemu planowania przestrzennego w Polsce. 
Przedstawiający: Łukasz Marciniak - 
Zastępca Dyrektora w Departamencie Planowania Przestrzennego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.


Moduł II Strategia rozwoju gminy oraz możliwości pozyskania środków w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.
Przedstawiający: Wojciech Odzimek - 
dyrektor FRDL POST i FRDL MISTiA. Ekspert, konsultant w dziedzinie rozwoju lokalnego i regionalnego oraz planowania i zarządzania strategicznego w JST, NGO`s i PES. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach. Zaproszenie poniżej.