CZERWCOWA SESJA KONSULTACYJNO-SZKOLENIOWA FORUM:

19 CZERWCA 2023 r. godz. 10:00-14:30
Centrum Szkoleniowe Wspólna ul. Wspólna 56, 00-686 Warszawa, sala nr 2

Przedmiotem spotkania będzie:

Na spotkaniu przedstawimy zagadnienia PZP takie które każdy kierownik jednostki samorządowej musi znać, a będą to m.in.:
• Udzielanie zamówień publicznych w jednostce i wprowadzenie nowego rozwiązania jakim jest Profesjonalizacja systemu zamówień publicznych.
• Zamówienia publiczne w projektach unijnych zgodnie z nowymi wytycznymi z zakresu kwalifikowalności na okres finasowania 2020-2027.
• Udzielanie zamówień w ramach programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

Prowadzący: Prawnik. Właściciel Grupy Doradczej. Wspólnik w kancelarii Prawnej. Były wieloletni pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Akredytowany Ekspert ©KFE. Wykładowca akademicki z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych. Stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i "Finanse publiczne". Autor licznych artykułów w prasie fachowej oraz kilkudziesięciu publikacji książkowych z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych i kontroli zarządczej. Trener zamówień publicznych Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej:
10.00 – 10.15 Rozpoczęcie spotkania, przywitanie uczestników.

10.15 – 11.45 Profesjonalizacja systemu zamówień publicznych w jednostce - omówienie matrycy kompetencji ProcurCompEU.

Jest to narzędzie Komisji Europejskiej w celu wspierania profesjonalizacji zamówień publicznych. Dzięki

Już dziś zapraszam Państwa do udziału w planowanym przez nas wydarzeniu. Szczegóły w zaproszeniu zamieszczonym poniżej.

CZERWCOWA SESJA KONSULTACYJNO-SZKOLENIOWA FORUM:

29 CZERWCA 2023 r. godz. 10:00-14:30
Centrum Szkoleniowe Wspólna ul. Wspólna 56, 00-686 Warszawa, sala nr 8

Przedmiotem spotkania będzie:

Zagadnienia które zostaną poruszone to przede wszystkim dobre praktyki związane z wystąpieniami publicznymi, wskażemy również techniki pracy dziennikarzy w tym techniki manipulacji.

Prowadzący: Z wykształcenia jest aktorem, z doświadczenia - dziennikarzem telewizyjnym, z zamiłowania - fotografem i filmowcem. Uczy zachowania przed kamerą i publicznością oraz budowania komunikatów. Jako dziennikarz wie CO powiedzieć, jako aktor wie, JAK to zrobić. Ukończył w 1984 roku Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie, a w 1992 zdał aplikację dziennikarską w Telewizji Polskiej. Od 1991 do 2015 roku w Telewizji Polskiej – przez kilkanaście lat reporter i wydawca Panoramy, redaktor wydania programu ekonomicznego BIZNES w TVP 2. Twórca kanału informacyjnego w TVP 3 i twórca redakcji ekonomicznej w TVP Info. Wydawca serwisów w TVP Info, oraz programów interwencyjnych i publicystycznych Twoje Info, Twoja Sprawa i Puls Polski. Zrealizował ponad 10 tys. relacji do serwisów informacyjnych oraz kilkadziesiąt reportaży. Wydawca ponad 2500 programów studyjnych w Panoramie TVP2 i TVP Info w tym wielokrotnie Wydań Specjalnych TVP info w sytuacjach kryzysowych. Od 1998 roku prowadzi konsultacje z zakresu budowania i przekazu informacji, głównie: umiejętności występowania przed kamerą, budowania przekazów dla mediów, techniki mowy, prezentacji oraz współpracy z dziennikarzami. Dotychczas przeprowadził na rynku ponad 600 szkoleń zamkniętych i kilkadziesiąt otwartych.

Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej:
10.00 – 10.15 Rozpoczęcie spotkania, przywitanie uczestników.

10.15 – 11.15 Wystąpienia przed widownią podczas uroczystości.

11.15 - 11.30 Przerwa kawowa

11.30 - 12.30 Odpowiadanie na pytania w formie setek” czyli krótkich wypowiedzi- budowanie mikro scenariuszy wypowiedzi.

12.30 - 13.30 Komentarz ekspercki /oświadczenie- budowa dłuższych wypowiedzi skierowanych do różnego typu odbiorców

13.30 - 13.45  Przerwa kawowa

13.45 - 14.30  Rozmowa z uczestnikami, czyli umiejętność zachowania się podczas np. łączenia on-line lub wywiadu „na żywo”.

14.30  Zakończenie spotkania, zapraszamy na Lunch

Już dziś zapraszam Państwa do udziału w planowanym przez nas wydarzeniu. Szczegóły w zaproszeniu zamieszczonym poniżej.