Czerwcowa sesja szkoleniowa Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Samorządów Terytorialnych Województwa Mazowieckiego.

14 czerwca 2021 r. 10.00-14.15

Moduł I Program SBC jako instrument polityki mieszkaniowej gminy.
W programie wsparcia społecznego budownictwa czynszowego (SBC) BGK udziela preferencyjnych, długoterminowych kredytów inwestorom współpracującym z gminami – towarzystwom budownictwa społecznego/społecznym inicjatywom mieszkaniowym, spółkom gminnym i spółdzielniom mieszkaniowym. Kredytami SBC można sfinansować mieszkania na wynajem o umiarkowanej stawce czynszu, również w formule dojścia do własności. Kredyty nie obciążają wskaźników długu gminy i można je połączyć z bezzwrotnym wsparciem dla samorządu ze środków Funduszu Dopłat oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Najemców można objąć programem dopłat do czynszu Mieszkanie na Start.
Przedstawiający: Dariusz Stachera - Dyrektor Departamentu Kredytowych Programów Mieszkaniowych, Bank Gospodarstwa Krajowego.

Moduł II Optymalizacja wydatków oświatowych - wybrane przypadki z doświadczeń audytorskich.
Jednym z zadań samorządu jest zapewnienie dobrej edukacji dla dzieci jego mieszkańców i jednoczesna racjonalizacja wydatków na ten cel. W jakich obszarach najczęściej można uzyskać racjonalne oszczędności? Jak sprawić, by dyrektor szkoły stał się dyrektorem finansowym, który optymalnie zarządza budżetem swojej szkoły? Na te palące pytania odpowiemy na naszym spotkaniu.
Przedstawiający:
Mariusz Gołaszewski
- Prezes Zarządu Aesco Group sp. z o.o.
Anna Pawełas - Ekspert ds. oświaty

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach. Zaproszenie poniżej.