MARCOWA SESJA KONSULTACYJNO-SZKOLENIOWA FORUM:

13 MARCA 2023 r. godz. 10:30-15:10
Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym BusinessRoom, Warszawa ul. T. Chałubińskiego 8

Przedmiotem spotkania będzie:

Informacja publiczna a prawo jej realizacji przez wnioskodawców. Odmowa prawa do informacji publicznej. Praktyczne wskazówki.

Prowadząca: dr Magdalena Kuszmider, radca prawny, inspektor ochrony danych osobowych w sektorze publicznym. Od lat współpracuje z sektorem publicznym w zakresie obsługi i doradztwa prawnego, a także jako iodo. Obecnie obsługuje głównie jednostki publiczne w zakresie obsługi prawnej, ochrony danych osobowych. Ekspert Związku Województw RP.

  1. Zarządzanie w JST. Dyskusja w gronie uczestników.
  2. Omówienie możliwości finansowania rozwiązań dla Jednostek Samorządu Terytorialnego ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego
  3. Oczyszczalnie ścieków w na terenach o zabudowie rozproszonej- możliwości finansowania, rodzaje poszczególnych rozwiązań, późniejsza eksploatacja na przykładzie technologii złóż obrotowych, Krzysztof Falkowski Kingspan

 

Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej:


10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników, powitalna kawa.
10.30 – 10.40 Rozpoczęcie spotkania, przywitanie uczestników.
10.40 – 12.20 Informacja publiczna a prawo jej realizacji przez wnioskodawców. Odmowa prawa do informacji publicznej. Praktyczne wskazówki.Przedmiotem tej części spotkania będzie analiza zagadnienia informacji publicznej, w tym zapoznanie się z podstawami odmowy prawa do informacji publicznej. Głównym jej celem będzie wskazanie przesłanek stanowiących o prawie odmowy prawa do informacji publicznej. Udzielimy odpowiedzi m. in. na pytania:

  • Czym się różni przetworzenie od przekształcenia informacji?
  • Czy można wnioskodawcę wzywać do uzupełnienia wniosku pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania i w jakim zakresie ma tu zastosowanie kodeks postępowania administracyjnego?
  • Jak poradzić sobie z realizacją wielu wniosków składanych przez tego samego wnioskodawcę.

Co zrobić w przypadku, kiedy wnioski składane są przez firmy w celu tzw. wywiadu gospodarczego, przez studentów w związku z pisaniem prac naukowych
12.20 - 12.40 Oczyszczalnie ścieków w na terenach o zabudowie rozproszonej- możliwości finansowania, rodzaje poszczególnych rozwiązań, późniejsza eksploatacja na przykładzie technologii złóż obrotowych - Krzysztof Falkowski Kingspan
12.40 - 13.30 Przerwa obiadowa
13.30 –13.45 Zarządzanie w JST. Dyskusja w gronie uczestników.
13.45 - 14.15 Program TERMO – instrumenty wsparcia i zasady ich udzielania - Magdalena Czerska Dyrektor Biura w Departamencie Funduszy Mieszkaniowych
14.15 -14.45 Program bezzwrotnego wsparcia budownictwa z Funduszu DopłatPaweł Karpiński Dyrektor Biura w Departamencie Funduszy Mieszkaniowych.
14.45 - 15:10 Ustalenie planu kolejnego majowo/czerwcowego dwudniowego szkolenia wyjazdowego
15.10 - Zakończenie spotkania

Już dziś zapraszam Państwa do udziału w planowanym przez nas wydarzeniu. Szczegóły w zaproszeniu zamieszczonym poniżej.