MARCOWA SESJA KONSULTACYJNO-SZKOLENIOWA FORUM:

1 marca 2024 r.

Przedmiot spotkania:
Podczas spotkania przeanalizujemy przepisy i zagadnienia dotyczące zakończenia obecnej kadencji z perspektywy kierownictwa urzędu, członków rady oraz pracowników urzędu, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Starosty. Podsumujemy te zadania, które należy wykonać by w prawidłowy sposób przeprowadzić zamknięcie kadencji. Omówimy także zagadnienia związane z rozliczeniem dokumentów, sprzętu elektronicznego, które były powierzone radnym na czas kadencji, jak również problematykę oświadczeń majątkowych w kontekście obowiązku w związku złożenia oświadczenia na koniec kadencji.

Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu. Serdecznie zapraszamy udziału w najbliższej sesji Forum!

Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej:
1. Termin zakończenia bieżącej kadencji organów samorządowych i termin wyborów samorządowych.2. Problemy zakończenia działalności organu wykonawczego:
• koniec kadencji a działalność organu wykonawczego,
• zasada ciągłości działania organu wykonawczego,
• upoważnienia i pełnomocnictwa a koniec kadencji.
3. Uprawnienia i obowiązki wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z związku z końcem kadencji:
• odprawa,
• ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
• świadectwo pracy.
4. Podsumowanie pracy organu wykonawczego.
5.  Problem raportu o stanie jst oraz procedury absolutoryjnej w związku z terminem zakończenia kadencji.
6. Koniec kadencji a dalsze wykonywanie obowiązków zastępców wójta, sekretarzy i skarbników.
7. Nadzór nad przygotowaniem urzędu do zakończenia kadencji.
8. Problem oświadczeń majątkowych na koniec kadencji:
• oświadczenia majątkowe organu wykonawczego,
• analiza oświadczeń majątkowych składanych przez zobowiązanych pracowników.
9. Zakończenie kadencji a praca organu stanowiąco-kontrolnego:
• proces uchwałodawczy a koniec kadencji,
• skargi i wnioski a koniec kadencji
• obowiązki radnych i przewodniczącego rady.
10. Obowiązki biura rady w związku z końcem kadencji.
11. Orzecznictwo.
12. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący:
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na WPiA UŁ; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.

Już dziś zapraszam Państwa do udziału w planowanym przez nas wydarzeniu. Szczegóły w zaproszeniu zamieszczonym poniżej na zgłoszenia czekamy do 22 lutego