Październikowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa
11 – 12 października 2021 r. 

Przedmiotem spotkania będzie finanse JST w czasie pandemii oraz perspektywy finansowe na przyszłość.
W programie spotkania znajdą się:

• zagadnienia z wiązane z podsumowaniem sytuacji finansowej JST w czasie pandemii, ale i również omówieniu perspektyw finansowych na przyszłość, 
• zagadnienia związane ze zmianami w gospodarce odpadami,
• zagadnienia związane z relacjami pomiędzy organem wykonawczy a organem stanowiącym.

PROGRAM

11 października 2021 r. – I dzień sesji

09.30 – Otwarcie październikowej Sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum.

 9.30 – 11.00 Finanse JST w czasie pandemii oraz perspektywy finansowe na przyszłość.

Przedmiotem wystąpienia będzie omówienie zagadnień dotyczących finansów jednostek samorządu terytorialnego. Nasze rozważania oprzemy na analizie w kontekście ostatnich miesięcy pandemii i przyszłych planowanych zmian.

Przedstawiający:

 dr Jan Maciej Czajkowski - Ekspert ZMP i ZPP w dziedzinie finansów samorządu terytorialnego, wykorzystania informacji przestrzennej (GIS) oraz informatyzacji administracji publicznej.

 11.15 - 12.45 Wpływ Polskiego Ładu i rosnących kosztów funkcjonowania JST na możliwości finansowania inwestycji. Jak wybrnąć z problemu?

Samorządy działają w coraz trudniejszych warunkach zarówno pod względem malejących dochodów, jak i dynamicznie rosnących kosztów. W trakcie swojego wystąpienia prowadzący przedstawi szereg praktycznych i przetestowanych w samorządach sposobów na to, żeby mimo trudności gminy i miasta były dalej w stanie realizować programy rozwojowe w zakresie inwestycji.

Przedstawiający: Mariusz Gołaszewski – Prezes Zarządu, założyciel i współwłaściciel Aesco Group Sp. z o.o., instytucji zajmującej się opracowywaniem rozwiązań dla jst w zakresie zarządzania finansami i zadłużeniem.

12.45 - 13.00 Przerwa

 13.00 – 14.00 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wystąpienie w trakcie potwierdzania

 12 października 2021 r. – II dzień sesji

 9.00 - 9.05 Otwarcie II dnia październikowej Sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum.

 09.05 - 10.30 Organ wykonawczy - organ stanowiąco-kontrolny samorządu terytorialnego - problemy prawne wzajemnych relacji.

Problematyka wzajemnych relacji organów samorządowych i dyskusja z tym związana towarzyszy samorządowi terytorialnemu od jego reaktywacji w 1990 r. Kolejne zmiany ustawowe nie tylko nie wyjaśniły tych skomplikowanych zależności lecz pogłębiły wątpliwości i problemy. Szczególnie problem ten widoczny jest w gminie, gdzie mandat społeczny posiadają obydwa organy. Można je obserwować na wielu płaszczyznach: wotum zaufania, problematyk budżetu i jego zmian, absolutorium, wydawanie poleceń służbowych pracownikom urzędu przez przewodniczącego rady, problematyka skarg, wniosków i petycji itp. W trakcie wystąpienia i dyskusji zostaną omówione najważniejsze z nich. 

Przedstawiający: Rafał Budzisz - Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego

 10.30-12.00 Cyberbezpieczeństwo w JST – aspekty prawne

Podczaj wystąpienia zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia:

  • aktualne problemy cyberbezpieczeństwa, w tym wpływ pandemii na cyberbezpieczeństwo,
  • obowiązki kierownictwa JST w zakresie cyberbezpieczeństwa

Przedstawiający: Michał Skrzywanek - radca prawny, partner i współzałożyciel kancelarii dotlaw. Członek Komisji ds. Nowych Technologii w The European Bars Federation (FEB) oraz Wiceprzewodniczący Komisji ds. Nowych Technologii i Transformacji Cyfrowej OIRP Wrocław. Przed założeniem dotlaw przez kilka lat pracował w największej polskiej kancelarii prawnej doradzając m. in. spółkom skarbu państwa, podmiotom z branży farmaceutycznej, energetycznej oraz IT w obszarze compliance, ochrony danych osobowych, własności intelektualnej i cyberbezpieczeństwa. Od kilku lat prowadzi warsztaty i szkolenia z obszaru compliance oraz prawa nowych technologii, uczestniczy w konferencjach oraz prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych.

Przedstawiający: Jędrzej Stępniowski - partner i współzałożyciel kancelarii dotlaw,. Posiada kilkuletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorstw z branży IT i nowych technologii, które zdobywał w trakcie pracy dla największej polskiej kancelarii prawnej oraz jako prawnik wewnętrzny w spółce IT. Doradza m. in. w tworzeniu wzorców umów licencyjnych, wdrożeniowych i utrzymaniowych oraz w audytach zgodności i wdrożeniach RODO w przedsiębiorstwach. Od kilku lat prowadzi warsztaty i szkolenia z obszaru compliance oraz prawa nowych technologii, uczestniczy w konferencjach oraz prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych.

 12.00 - 13.30 Czy można zoptymalizować gminne systemy gospodarowania odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

Podczas wystąpienia omówione zostaną zagadnienia:

zakres usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ustalanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi -nieruchomości niezamieszkane w gminnym systemie odpadowym

zamówienia publiczne, w tym zamówienia in house, jako mechanizm optymalizacji systemu.

Przedstawiający: Maciej Kiełbus i Konrad Różowicz Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski & Partners.

 13.30 - 13.45 PRZERWA

 13.45 – 14.50 Program SBC jako instrument polityki mieszkaniowej gminy.

W programie wsparcia społecznego budownictwa czynszowego (SBC) BGK udziela preferencyjnych, długoterminowych kredytów inwestorom współpracującym z gminami – towarzystwom budownictwa społecznego/społecznym inicjatywom mieszkaniowym, spółkom gminnym i spółdzielniom mieszkaniowym. Kredytami SBC można sfinansować mieszkania na wynajem o umiarkowanej stawce czynszu, również w formule dojścia do własności. Kredyty nie obciążają wskaźników długu gminy i można je połączyć z bezzwrotnym wsparciem dla samorządu ze środków Funduszu Dopłat oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Najemców można objąć programem dopłat do czynszu Mieszkanie na Start.

Przedstawiający: Dariusz Stachera - Dyrektor Departamentu Kredytowych Programów Mieszkaniowych, Bank Gospodarstwa Krajowego.

14.50- 15.00 Podsumowanie październikowej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach. Zaproszenie poniżej.

Zapisz się