Czerwcowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa 

Nowelizacje kodeksu pracy w praktyce. Jak zmiany wpływają na dokumentację kadrową?
22 czerwca 2023 r. 8:15-12:15

Podstawowym celem spotkania będzie:
• Aktualizacja i omówienie najistotniejszych zmian w Kodeksie pracy w kontekście prawidłowego ich zapisu i prowadzenia dokumentacji kadrowej.
• Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami.

Ekspertem prowadzącym spotkanie będzie:
Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących k.p.a., ochrony danych osobowych, udostępniania danych, dostępu do informacji publicznej, realizacji zadań własnych i zleconych jst. Doświadczona trenerka, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia, podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach. Zaproszenie poniżej.

 

Lipcowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa 

Czas pracy bez tajemnic, czyli jak w praktyce planować i rozliczać czas pracy po zmianach przepisów w 2023 r.
5 lipca 2023 r. 10:00-14:30

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami związanymi z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy pracowników samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem tegorocznych zmian w prawie pracy:
• zasad prowadzenia ewidencji czasu pracy,
• opracowywania rozkładów (harmonogramów) czasu pracy,
• stosowania instrumentów uelastyczniania czasu pracy pracowników uprawnionych,
• problematyki czasu pracy przy pracy zdalnej,
• udzielania nowych przerw pracownikom.

Ekspertem prowadzącym spotkanie będzie:
radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, trener z ponad 10-letnim doświadczeniem m.in. w obszarze prawa pracy oraz przetwarzania danych osobowych, prelegent na licznych konferencjach naukowych, autor publikacji z zakresu prawa pracy, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, prowadzący szkolenia inspektorów pracy PIP, wykładowca na studiach podyplomowych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach. Zaproszenie poniżej.