Kwietniowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa 

Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu na tle orzecznictwa i praktyki
4 kwietnia 2023 r. 9:00-13:00

Cele i korzyści z udziału w sesji szkoleniowo-konsultacyjnej:
• Zapoznanie uczestników z praktyką Prezesa UODO i sądów administracyjnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej.
• Przedstawienie interpretacji przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w kontekście zatrudnienia.
• Usystematyzowanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych w stosunkach pracy.
• Poznanie przepisów o ochronie danych osobowych oraz wiedza na temat polityk, procedur, dokumentacji i rozwiązań organizacyjnych służących ochronie danych osobowych.

Ekspertem prowadzącym spotkanie będzie:
Doktor nauk prawnych, radca prawnym, partnerka w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. oraz redaktor naczelny kwartalnika "ABI Expert”, członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym. W 2022 r. znalazła się na „Liście 25 najlepszych prawniczek w biznesie” magazynu „Forbes Women” oraz Fundacji Women in Law - wyróżniona w dziedzinie „Działalność naukowa”. Autorka monografii „Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Próba zdefiniowania relacji w polskim porządku prawnym” 2022. Pod jej redakcją naukową powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych” 2018. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego. Jest współautorką komentarza do ustawy o ponownym wykorzystywaniu isp. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz seminariach, jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Ma za sobą kilkaset autorskich szkoleń i ponad 20 tys. przeszkolonych uczestników. Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący zagadnienia prawa informacyjnego i nowych technologii.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach. Zaproszenie poniżej.

 

Majowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa 

Pracownik pod lupą, czyli metody kontroli pracownika.
22 maja 2023 r. 10:00-14:30

• Podczas szkolenia zostaną omówione różnego rodzaju formy nadzoru i kontroli pracownika, w tym:
- kontrola na obecność w organizmie alkoholu i podobnie działających środków,
- kontrola pracy zdalnej, które w ostatnim czasie są szeroko dyskutowane z uwagi na planowane wprowadzenie tych form kontroli do Kodeksu pracy.

Ekspertem prowadzącym spotkanie będzie:
Doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług, wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach. Zaproszenie poniżej.