• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Forum Przewodniczących Rad

Czerwcowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum:

Status przewodniczącego rady gminy w praktyce funkcjonowania samorządu terytorialnego
w kadencji 2024-2029

8 czerwca 2024 r. 10:00-14:00

Cele i przedmiot sesji:
Podczas zajęć Prowadzący omówi przepisy związane ze statusem Przewodniczącego Rady i jego obowiązkami dotyczącymi funkcjonowania rady gminy w nowej kadencji 2024-2029.

Program sesji:
1. Podstawy działania samorządu terytorialnego (gminy, powiatu i województwa).
2. Mandat radnego i jego cechy:
a) objęcie mandatu,
b) cechy mandatu,
c) wygaśnięcie mandatu.
3. Rada gminy jako organ stanowiący i jej zadania.
4. Rada gminy jako organ kontrolny i jej zadania w tym zakresie.
5. Wybór przewodniczący rady i jego odwołanie oraz rezygnacja.
6. Przewodniczący rady jako jej lider.
7. Zadania i obowiązki przewodniczącego:
a) organizowanie pracy rady,
b) prowadzenie obrad,
c) analiza oświadczeń majątkowych,
d) udział przewodniczącego w procedurze interpelacji i zapytań,
e) inne zadania przewodniczącego.
8. Wiceprzewodniczący rady:
a) ustawowy zakres obowiązków,
b) powierzanie zadań wiceprzewodniczącemu przez przewodniczącego.
9. Relacja przewodniczącego z biurem rady i innymi pracownikami urzędu - wydawanie poleceń pracownikom urzędu.
10. Rola przewodniczącego w zakresie prawidłowego funkcjonowania komisji rady.
11. Przewodniczący rady a kluby radnych.
12. Organ wykonawczy w gminie oraz jego podstawowe zadania.
13. Rola przewodniczącego w zakresie budowania prawidłowych relacji z organem wykonawczym.
14. Podstawowe prawa i ochrona radnego:
a) uzyskiwanie informacji na temat działania organów gminy,
b) indywidualne uprawnienia kontrolne radnych,
c) zwolnienie z obowiązków zawodowych a mandat radnego,
d) dieta,
e) ochrona stosunku pracy,
f) ochrona prawna związana z pełnieniem obowiązków,
g) inne prawa radnego.
15. Podstawowe obowiązki radnego:
a) uczestniczenie w pracach rady i jej komisji,
b) kontakt z wyborcami,
c) etyka wykonywania mandatu radnego,
d) składanie oświadczeń majątkowych,
e) inne obowiązki radnych.
16. Zakazy i ograniczenia dotyczące radnych:
a) zakazy łączenia mandatu,
b) zakazy ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej,
c) zakazy zatrudnienia i realizacji usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
d) zakaz głosowania w sprawach dotyczących interesu prawnego radnego,
e) zakazy dotyczące komunalnego zasobu mieszkaniowego,
f) inne zakazy i ograniczenia.
17. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący:
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym, etyki pracownika samorządowego, dostępu do informacji publicznej, podmiotów leczniczych i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Poradnika dla radnych – ABC samorządu terytorialnego.

Pliki do pobrania

Zaproszenie czerwiec 2024
Plik: Zaproszenie_08.06.2024.pdf
Rozmiar pliku:
pobierz plik

Kontakt

Piotr Kubiak