Koordynator Mazowieckiego Forum Pracowników Kadr:
Katarzyna Siwierska
tel.: 698 343 042
e-mail: katarzyna.siwierska@frdl.org.pl