Koordynator Mazowieckiego Forum Pracowników Kadr:
Agnieszka Osman
tel.: (22) 351 93 19, kom. 732 983 894
e-mail: agnieszka.osman@frdl.org.pl