Forum Sekretarzy Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego
przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Kadencja 2019-2022

Forum Sekretarzy funkcjonuje nieprzerwanie od 1996 roku. Jest to zatem siódma kadencja samorządu (1996-1999, 2000-2003, 2003-2006, 2007-2010, 2011-2014, 2015-2018, 2019-2022), której towarzyszy funkcjonowanie Forum.

Organizacja i funkcjonowanie Forum

Forum Sekretarzy Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego funkcjonuje przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej od początku swego istnienia. Powołane zostało dzięki inicjatywie grupy Sekretarzy. Wzajemne relacje między członkami Forum Sekretarzy a FRDL reguluje umowa zawierana zwykle na okres jednego roku.

Działalnością Forum kieruje, wybierany przez członków Zarząd Forum w składzie:

Pani Anna Leśnik - Gmina Krzynowłoga Mała - Przewodnicząca Zarządu Forum
Pan Piotr Iwicki - Miasto Milanówek - Sekretarz Zarządu
Pan Waldemar Rachubiński - Gmina Pacyna - Członek Zarządu

Skład Zarządu w latach 2015-2020

Pani Anna Kamińska - Członek Zarządu
Pan Tadeusz Jakubiak - Członek Zarządu
Tomasz Skibicki – Przewodniczący (do lutego 2018)

Anna Leśnik – Przewodnicząca (od lutego 2018)
Renata Mazur - Wiceprzewodnicząca
Anna Kamińska – Sekretarz Zarządu
Danuta Szczepanik - Członek Zarządu
Jacek Piekarski – Członek Zarządu (do grudnia 2018)
Tadeusz Jakubiak – Członek Zarządu
Sebastian Litewnicki – Członek Zarządu

Ze strony FRDL koordynacją pracy Forum zajmuję się Zespół FRDL Centrum Mazowsze.

Trochę liczb
Formuła funkcjonowania Forum jest otwarta, co oznacza, że w czasie trwania kadencji jest możliwość w każdej chwili przystąpić do Forum lub z niego wystąpić. W latach 2015-2018 w Forum uczestniczyło 115-122 Sekretarzy. W skali całej kadencji więcej osób przystąpiło do tego gremium niż zrezygnowało.

W 2015 roku - Forum liczyło: 115 Sekretarzy
W 2016 roku - Forum liczyło: 120 Sekretarzy
W 2017 roku - Forum liczyło: 121 Sekretarzy
W 2018 roku - Forum liczyło: 122 Sekretarzy
W 2019 roku - Forum liczyło: 129 Sekretarzy

Struktura jednostek samorządu terytorialnego, które zaangażowały swoich Sekretarzy w spotkania Forum, stan na grudzień 2018 roku:
16 - Powiatów
106 - Miast/Gmin