Władze Forum:

Pani Anna Leśnik - Gmina Krzynowłoga Mała - Przewodnicząca Zarządu Forum

Pan Piotr Iwicki - Miasto Milanówek - Sekretarz Zarządu

Pani Anna Kamińska - Gmina Skórzec - Członek Zarządu

Pan Tadeusz Jakubiak - Gmina Pokrzywnica - Członek Zarządu

Pan Waldemar Rachubiński - Gmina Pacyna - Członek Zarządu