Forum Sekretarzy Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego
przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Kadencja 2019-2022

Forum Sekretarzy funkcjonuje nieprzerwanie od 1996 roku. Jest to zatem siódma kadencja samorządu (1996-1999, 2000-2003, 2003-2006, 2007-2010, 2011-2014, 2015-2018, 2019-2022), której towarzyszy funkcjonowanie Forum.

Organizacja i funkcjonowanie Forum

Forum Sekretarzy Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego funkcjonuje przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej od początku swego istnienia. Powołane zostało dzięki inicjatywie grupy Sekretarzy. Wzajemne relacje między członkami Forum Sekretarzy a FRDL reguluje umowa zawierana zwykle na okres jednego roku.

Działalnością Forum kieruje, wybierany przez członków Zarząd Forum w składzie:

Pan Michał Landowski - Powiat Pruszkowski - Przewodniczący
Pani Izabela Kiela - Gmina Świercze - Wice Przewodnicząca
Pan Sebastian Litewnicki - Miasto Milanówek - Sekretarz
Pani Anna Marchlik - Miasto Marki - Członek Zarządu
Pan Waldemar Rachubiński - Gmina Pacyna - Członek Zarządu
Pan Marek Maluchnik - Gmina Nasielsk - Członek Zarządu

Skład Zarządu w latach 2015-2021

Pani Anna Kamińska - Członek Zarządu (do lipca 2021)
Pan Tadeusz Jakubiak - Członek Zarządu (do grudnia 2020)
Tomasz Skibicki – Przewodniczący (do lutego 2018)

Anna Leśnik – Przewodnicząca (od lutego 2018)
Renata Mazur - Wiceprzewodnicząca (do marca 2019)
Danuta Szczepanik - Członek Zarządu (do grudnia 2019)
Jacek Piekarski – Członek Zarządu (do grudnia 2018)
Sebastian Litewnicki – Członek Zarządu (do lutego 2019)

Ze strony FRDL koordynacją pracy Forum zajmuję się Zespół FRDL Centrum Mazowsze.