• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Forum Sekretarzy Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego

Forum Sekretarzy Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego

FRDL Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Sekretarzy Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego Forum Sekretarzy to Forum działające przy FRDL CM w Warszawie od 1996 r. Forum to jest platformą współpracy i integracji Sekretarzy, spotykających się cyklicznie na organizowanych przez FRDL CM spotkaniach, konferencjach, kongresach oraz sesjach wyjazdowych.
Głównym celem działania Forum Sekretarzy jest podejmowanie działań służących rozwojowi lokalnemu i regionalnemu oraz budowanie profesjonalnej administracji Sekretarzy zrzeszonych w Forum i reprezentowanych przez nich instytucji. Forum realizuje cele poprzez cykliczne spotkania i debaty na tematy najbardziej w danej chwili aktualne, priorytetowe. Spotkania te z jednej strony dają możliwość bezpośredniego dzielenia się obserwacjami na temat skuteczności funkcjonowania struktur samorządowych, czy też możliwości wywiązywania się z nałożonych na instytucje obowiązków, z drugiej zaś strony – pozwolą na uzyskiwanie najbardziej kompetentnych informacji i odpowiedzi na pytania dotyczące bieżących problemów i perspektyw rozwoju instytucji województwa mazowieckiego.
Udział w Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy nami Sekretarzami. Składając na Państwa ręce zaproszenie do zrzeszenia się w ramach Forum, zachęcamy do współpracy i udziału organizowanych szkoleniach dedykowanych Sekretarzom.

Trochę liczb
Formuła funkcjonowania Forum jest otwarta, co oznacza, że w czasie trwania kadencji jest możliwość w każdej chwili przystąpić do Forum lub z niego wystąpić. W latach 2015-2018 w Forum uczestniczyło 115-122 Sekretarzy. W skali całej kadencji więcej osób przystąpiło do tego gremium niż zrezygnowało.

W 2015 roku - Forum liczyło: 115 Sekretarzy
W 2016 roku - Forum liczyło: 120 Sekretarzy
W 2017 roku - Forum liczyło: 121 Sekretarzy
W 2018 roku - Forum liczyło: 122 Sekretarzy
W 2019 roku - Forum liczyło: 129 Sekretarzy

Struktura jednostek samorządu terytorialnego, które zaangażowały swoich Sekretarzy w spotkania Forum, stan na grudzień 2018 roku:
16 - Powiatów
106 - Miast/Gmin