Szanowni Państwo,
Koordynatorzy ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych działające przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, które będzie platformą współpracy i integracji pracowników pełniących funkcję koordynatora ds.dostępności spotykających się cyklicznie na organizowanych przez FRDL spotkaniach on-line, konferencjach, kongresach czy sesjach wyjazdowych.
Będzie to pierwsze forum działające przy Fundacji, które od początku działalności realizuje spotkania Forum w formule on- line.

Inspiracją do utworzenia Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych są działające od wielu lat liczne fora działające przy Ośrodkach FRDL. Fora te stanowią opiniotwórcze grupy samorządowe oparte na wspólnocie interesów zawodowych. Obecnie przy FRDL działa 80 forów samorządowych, które zrzeszają blisko 4 000 przedstawicieli z ponad 40 środowisk samorządowych.

Od początku trwania stanu epidemiologicznego w Polsce, w formule on-line zaczęły spotykać się fora działające przy ośrodkach regionalnych FRDL.
Od kwietnia 2020r. odbyło się w skali kraju ponad 500 spotkań, w których uczestniczyło ponad 16 000 forumowiczów.

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy, integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów oraz propagująca dobre praktyki. Branżowe fora samorządowe są one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych  i pracowników jednostek podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznego, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu oraz prowadzenia konstruktywnego dialogu. Fora to platforma wymiany wiedzy i doświadczeń oraz możliwość zawodowej konsultacji. Fora posiadają coraz większy udział w rzecznictwie w zakresie uzgodnionych stanowisk i interesów. Fora prowadzą także działalność interwencyjną na rzecz swoich członków i świadczą pomoc w rozwiązywaniu problemów, pojawiających się podczas wykonywania obowiązków służbowych w związku z pełnionymi funkcjami i zajmowanymi stanowiskami, dlatego cieszą się one stale rosnącym zainteresowaniem wśród pracowników jednostek sektora finansów publicznych. Jest to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających form pogłębienia wiedzy zarówno tej merytorycznej jak i praktycznych sposobów rozwiązywania problemów, które pojawiają się w bieżącej pracy jednostek.

Głównym celem działania Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych będzie systematyczna działalność konsultacyjna i doradcza realizowana poprzez spotkania on-line i konsultacje z ekspertami, podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy członków Forum, rozwiązywanie kwestii problemowych, możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Forum.

Spotkania w ramach forum będą realizowane w formule on-line. Formuła ta pozwoli Państwu zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie i porozmawiać z innymi uczestnikami spotkania. Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty. Platforma, na której będzie odbywać się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos. Do Państwa dyspozycji będzie również czat na którym przez cały czas spotkania będziecie Państwo mogli zadawać pytania
i wymieniać się doświadczeniami z uczestnikami spotkania. Kamera w komputerze nie jest konieczna (tak jak w przypadku szkoleń, organizowanych przez FRDL). Po przesłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie, w której planowane jest rozpoczęcie spotkania.

Serdecznie zapraszamy do zrzeszenia się w Forum i udziału w organizowanych spotkaniach!