Mazowieckie Forum Pracowników Kadr działa przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego od 2016 roku.

Głównym celem działania Forum jest doskonalenie funkcjonowania wydziałów/referatów organizacyjno-kadrowych w jednostkach samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego.

Forum Pracowników Kadr jest platformą współpracy i integracji osób zajmujących się kadrami i płacami w jednostkach sektora finansów publicznych. Stanowi wsparcie dla środowiska zawodowego, służy poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu metod działania.

Podstawową formą działania Forum są comiesięczne, cykliczne szkolenia z udziałem wysokiej klasy ekspertów - praktyków i wykładowców, w trakcie których omawiane są istotne zagadnienia dotyczące kadr i płac w jednostkach sektora finansów publicznych.

Comiesięczna opłata członkowska w Forum wynosi 180,00 PLN netto. Jednocześnie w przypadku braku możliwości uczestnictwa w szkoleniu w ramach Forum w danym miesiącu, zrzeszony członek może wyznaczyć inną osobę, która będzie brała udział w szkoleniu w jego zastępstwie.