Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze wraz z Zarządem Forum Skarbników Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego serdecznie zapraszają na kwietniowe spotkanie szkoleniowe:

Schematy podatkowe w jednostkach samorządu terytorialnego i tworzonych jednostkach organizacyjnych.

Jeśli mieliby Państwo pytania do trenera związane z tematem szkolenia lub sugestie dotyczące rozwinięcia któregoś z punktów programu, bardzo prosimy o dołączanie ich do karty zgłoszeniowej.

Spotkanie odbędzie się 15 kwietnia 2021 r. w godzinach 10:00 – 14:00. W spotkaniu można będzie uczestniczyć w formie wirtualnej (do spotkania będzie potrzeby komputer z dostępem do Internetu), realizowanej za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami. Wystarczy wejść w link, który prześlemy do zgłoszonych uczestników, zarejestrować się i w dniu zajęć dołączyć do wirtualnego pokoju. Dzień przed szkoleniem zapewniamy uczestnikom możliwość połączenia testowego w celu weryfikacji jakości transmisji.

Spotkanie poprowadzi: Prawnik, doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie prawa karnego skarbowego. Wieloletni praktyk organów administracji skarbowej, pełniący funkcję zarządzające i kierownicze, w tym na stanowiskach naczelnika urzędu skarbowego oraz wicedyrektora izby skarbowej. Specjalista w dziedzinie stosowania materialnego i procesowego prawa podatkowego, prawa egzekucyjnego oraz prawa finansowego sektora finansów publicznych. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w dziedzinie wymiaru, poboru oraz egzekwowania należności publicznoprawnych stanowiących dochód państwa oraz dochód jednostek samorządu terytorialnego. Ekspert w dziedzinie regulacji podatków pośrednich, zwłaszcza podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a także wybranych opłat lokalnych. Doradca w procesach restrukturyzacyjnych, związanych z kształtowaniem struktury organizacyjnej przedsiębiorstw ujmującej zagadnienia transparentnego rozliczenia należności publicznoprawnych oraz postępowań związanych z kształtowaniem i rozliczeniem należności publicznoprawnych.

Koszt udziału dla członków Forum wynosi 180 zł od osoby i pokryty będzie z opłat członkowskich. Cena szkolenia dla osób spoza Forum to 249 zł.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej do 13 kwietnia 2021 r. pod numer fax.: 42/ 288 12 86 lub
e-mail: elzbieta.roman@frdl.org.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału: