Lipcowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa 

9 lipca 2024 r.

Klasyfikacja budżetowa – zmiany, aspekty praktyczne

Przedmiot spotkania:
• Przeanalizujemy przepisy regulujące klasyfikację budżetową w jednostkach samorządu terytorialnego oraz problemy interpretacyjne w zakresie jej prawidłowego stosowania.
• Omówimy:
- aktualne wskazania interpretacyjne MF w klasyfikacji,
- najczęściej występujące błędy wynikające z protokołów RIO i NIK,
- projekt rozporządzenia w obszarze kolejnych planowanych zmian klasyfikacji.


Program:
1. Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków.
2. Zmiany w klasyfikacji budżetowej – projekt z 22 maja br.
3. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów dochodów m.in.:
• odsetki 090, 091, 092,
• kary 057, 058 a 095
• dochody majątkowe 077, 078, 087,
• wpływy z różnych opłat 069, a 097,
• inne min. 063, 064, 094, 291 i 295, 666 i 669
4. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in:
• materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606,
• oprogramowania 430 a 421, 443, 424,
• umów o dzieło, zlecenia 417 a 427, 430, 409,
• nagród konkursowych 419 a 304
• delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442,
• ekspertyz 439,
• tłumaczeń 438,
• usług między jst 433,
• energii 426 a 430,
• usług zdrowotnych 428 a 430,
• szkoleń 455, 470 i 430,
• opłat komorniczych 461, a 443
• remontów 427 oraz 434 a 430,
• wydatków inwestycyjnych 605, a zakupów inwestycyjnych 606, czy innych paragrafów inwestycyjnych związanych z dofinansowaniem np. z Polskiego Ładu.
5. Inne bieżące zagadnienia.
6. Podsumowanie, dyskusja.

Prowadzący:
Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 700 szkoleń dla ponad 65 000 osób.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu. Zaproszenie poniżej.