Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze wraz z Zarządem Forum Skarbników Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego serdecznie zapraszają na sierpniowe spotkanie szkoleniowe:

„Finansowanie zadań oświatowych. Jak zoptymalizować wydatki oświatowe?”

Jeśli mieliby Państwo pytania do trenera związane z tematem szkolenia lub sugestie dotyczące rozwinięcia któregoś z punktów programu, bardzo prosimy o dołączanie ich do karty zgłoszeniowej.

Spotkanie odbędzie się  19 sierpnia 2020 r. w godzinach 10:00 – 14:00. W spotkaniu można będzie uczestniczyć w formie wirtualnej (do spotkania będzie potrzeby komputer z dostępem do Internetu), realizowanej za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami. Wystarczy wejść w link, który prześlemy do zgłoszonych uczestników, zarejestrować się i w dniu zajęć dołączyć do wirtualnego pokoju. Dzień przed szkoleniem zapewniamy uczestnikom możliwość połączenia testowego w celu weryfikacji jakości transmisji.

We wrześniu planujemy spotkanie „Finanse publiczne oraz gospodarka finansowa w JST w roku 2021 i kolejnych” w terminie 11 września 2020r. 

Spotkanie poprowadzi Pan Adam GłębskiZastępca Naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

Koszt udziału dla członków Forum wynosi 180 zł od osoby i pokryty będzie z opłat członkowskich Cena szkolenia dla osób spoza Forum to 249 zł.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej do dnia 14 sierpnia 2020 r.a spotkania wrześniowego do 9 września 2020 r. pod numer fax.: 22 351 93 10 lub
e-mail: elzbieta.roman@frdl.org.pl