Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze wraz z Zarządem Forum Skarbników Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego serdecznie zapraszają na sierpniowe spotkanie szkoleniowe:

"Odpowiedzialność skarbnika/głównego księgowego z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych" oraz "Polityka rachunkowości dla JST"

Jeśli mieliby Państwo pytania do trenera związane z tematem szkolenia lub sugestie dotyczące rozwinięcia któregoś z punktów programu, bardzo prosimy o dołączanie ich do karty zgłoszeniowej.

Spotkanie odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. w godzinach 10:00 – 14:00. W spotkaniu można będzie uczestniczyć w formie wirtualnej, realizowanej za pomocą platformy zoom, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami. Wystarczy wejść w link, który prześlemy do zgłoszonych uczestników, zarejestrować się i w dniu zajęć dołączyć do wirtualnego pokoju.

Spotkanie poprowadzą:
Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, obecnie Zastępca Burmistrza, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytecki, stale współpracuje z FRDL.
oraz
Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżetu jst, budżetu zadaniowego jst, rachunkowości projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochodów i wydatków jst, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi, współpracy gmin z sołectwami, budżetowania oraz ewaluacji i wprowadzania zmian w organizacji.

Koszt udziału dla członków Forum wynosi 180 zł od osoby i pokryty będzie z opłat członkowskich. Cena szkolenia dla osób spoza Forum to 295 zł.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej do 19 sierpnia 2021 r. na adres e-mail: szkolenia@frdl.org.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału: