Spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP
24 maja 2024 r.

Tematem spotkania będzie: Zapewnianie dostępności w zamówieniach publicznych.

Po wejściu w życie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wydatkowanie środków publicznych w ramach realizacji zadań publicznych, w trybie zamówień publicznych oraz zlecania lub powierzania zadań publicznych powinno zapewniać dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno- komunikacyjną, co najmniej w zakresie minimalnym, czyli określonym przez wymagania, o których mowa w art. 6 uzd. Wszystkie podmioty, realizujące zadania publiczne muszą bezwzględnie wymagać od wykonawców realizacji tych zadań w taki sposób, aby były dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Podczas spotkania przestawimy i przeanalizujemy wiążące wytyczne dla instytucji publicznych w tej tematyce. Prezentowane zagadnienia będziemy popierać licznymi przykładami z praktyki stosowania przepisów, a także doświadczeń i dobrych praktyk.

Ekspertem prowadzącym spotkanie będzie:
Ekspert ds. dostępności, trener, audytor. Długoletni Członek Zarządu i Dyrektor Agencji Zatrudnienia Fundacji Aktywizacja. Posiada 17-letnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych zajmujących się aktywizacją osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi szkolenia dla koordynatorów dostępności w instytucjach publicznych, przeprowadza audyty dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów dla różnych grup odbiorców (osób z niepełnosprawnościami, pracowników administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz środowiska biznesowego). Jest autorem publikacji, artykułów dot. rynku pracy, niepełnosprawności, dostępności.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem, prowadzącym spotkanie, jak i członkami Forum.

Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu!

Poniżej w załącznikach do pobrania prezentujemy szczegółowy program spotkania i informacje organizacyjne oraz kartę zgłoszenia.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu!