Spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP
14 czerwca 2024 r.

Tematem spotkania będzie: Przygotowania do opracowania raportu o zapewnieniu dostępności instytucji.

Zbliża się czas, kiedy zgodnie z założeniami ustawy o dostępności, jesteśmy zobowiązani do sporządzenia raportu o stanie dostępności naszej jednostki. O czym powinniśmy pamiętać, aby nie być zaskoczonym przy sporządzaniu raportu? Jak się do tego należycie przygotować? Czego możemy się spodziewać? Jak zaplanować sobie pracę, by ze wszystkim zdążyć?
Wszystkie podmioty, realizujące zadania publiczne muszą sporządzić raport o zapewnieniu dostępności. Poprzednie raporty składaliśmy w 2021 r. Raport jest składany co 4 lata i zawiera informacje w zakresie spełniania przez dany podmiot, w ramach prowadzonej działalności, minimalnych wymagań w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej. Najbliższy czas powinniśmy poświęcić na przygotowania związane ze złożeniem kolejnego raportu. 
Podczas spotkania przestawimy i przeanalizujemy wiążące wytyczne dla instytucji publicznych w tej tematyce.

Prowadzącym spotkanie będzie:
Ekspert doradca zawodowy, coach, wieloletni trener, szkolący w obszarze zasobów ludzkich, od wielu lat prowadzi projekty związane z aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami. Wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito w Chorzowie, konsultant merytoryczny w zakresie dostępności. Od 4 lat realizuje i prowadzi zajęcia w projektach dotyczących wdrażania idei dostępności dedykowanych dla koordynatorów ds. dostępności, służb cywilnych, sądów powszechnych, jst, architektów, a także organizacji pozarządowych.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem, prowadzącym spotkanie, jak i członkami Forum.

Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu!

Poniżej w załącznikach do pobrania prezentujemy szczegółowy program spotkania i informacje organizacyjne oraz kartę zgłoszenia.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu!