Termin spotkania: 17 grudnia 2020 r.
Temat spotkania: „Uprawnienia informacyjne radnych a dostęp do informacji publicznej w praktyce jst”
Prowadzący: Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dot. ochrony danych osobowych. Doświadczona trener, prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych..

Termin spotkania: 29 lutego 2020 r.
Temat spotkania: „Komisja skarg, wniosków i petycji – zakres działania, procedury, dokumenty”
Prowadzący: Legislator, szkoleniowiec, ekspert prawa samorządowego. Pracował jako legislator w Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w sprawach samorządowych oraz jako dyrektor departamentu w Rządowym Centrum Legislacji. Od 2015 r. prowadzi działalność pod firmą Kancelaria legislacyjna WZ, świadcząc usługi legislacyjne. Wykładowca studiów podyplomowych i aplikacji legislacyjnej, trener z zakresu legislacji samorządowej i spraw ustrojowych samorządu terytorialnego dla radnych, sekretarzy i pracowników samorządowych. Autor bloga, artykułów i webinarów popularyzujących wiedzę o legislacji. Jego szkolenia są zawsze wysoko oceniane, zwłaszcza ze względu na praktyczność przekazywanej wiedzy i dobrze dobrane przykłady.

6 listopada 2021 Organizacja i funkcjonowanie rady gminy (powiatu). Przebieg sesji i posiedzeń komisji z uwzględnieniem pracy zdalnej organu stanowiącego

19 lutego 2022 Rola Przewodniczącego Rady w procedurze oświadczeń majątkowych w 2022 roku

23 kwietnia 2022 Sesja w sprawie wotum zaufania i absolutorium – problemy prawne i praktyczne