8 czerwca 2024 r.

„Status przewodniczącego rady gminy w praktyce funkcjonowania samorządu terytorialnego w kadencji 2024-2029”