Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza do współtworzenia Forum Przewodniczących Rad Samorządów Terytorialnych Województwa Mazowieckiego. Celem funkcjonowania Forum jest budowanie współpracy pomiędzy Przewodniczącymi Rad gmin, miast i powiatów województwa mazowieckiego oraz integrację środowiska samorządowego w ramach cyklicznych spotkań. Członkostwo w Forum daje możliwość wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy i sprzyja tworzeniu serdecznych i przyjacielskich więzi.