Forum zostało założone w styczniu 2010 roku i jest organizacją o charakterze konsultacyjno-szkoleniowym.

Celem Forum jest integracja środowiska skarbników. Forum służy ich wzajemnemu wsparciu, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu.

Formą realizacji celów Forum są spotkania szkoleniowe i konsultacyjne, dyskusje problemowe, wymiana informacji i doświadczeń oraz przygotowywanie postulatów środowiska skarbników jednostek samorządu terytorialnego do Sejmu, Senatu, Prezydenta i Rządu.

Członkowie Forum spotykają się regularnie na comiesięcznych spotkaniach szkoleniowych z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych, kiedy to proponowane są dwu/trzy – dniowe szkolenia wyjazdowe. Każdy uczestnik Forum ma prawo proponowania zagadnień merytorycznych oraz tematów szkoleń realizowanych w ramach spotkań Forum. Członkowie mogą wybierać i być wybieranymi do władz Forum.

Opłata za uczestniczenie w Forum Skarbników wynosi 220 zł brutto miesięcznie.

Rolą Fundacji jest zapewnienie wykładowców – specjalistów z dziedzin będących w sferze zainteresowań Skarbników oraz organizacja spotkań.

Formuła funkcjonowania Forum jest otwarta, co oznacza że w każdej chwili można do niego przystąpić lub z niego wystąpić. W chwili obecnej Forum liczy 103 członków.