Koordynator Mazowieckiego Forum Pracowników Oświaty:

Katarzyna Siwierska

tel.: (22) 351 93 23

e-mail: katarzyna.siwierska@frdl.org.pl