Koordynator Mazowieckiego Forum Pracowników Oświaty:

Katarzyna Siwierska

tel.: (+48) 698 343 042

e-mail: katarzyna.siwierska@frdl.org.pl