Sierpniowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa:

30 sierpnia 2022 r. 10.00-14.00

Praca zdalna w praktyce Pracodawcy samorządowego oraz nowe uprawnienia związane z opieką nad dziećmi i innymi osobami wymagającymi opieki, jako aktualne wyzwania z zakresu prawa pracy

W trakcie spotkania porozmawiamy miedzy innymi o:
• W jakich przypadkach dopuszczalne będzie polecenie pracy zdalnej pracownikowi?
• Czy inicjatorem wykonywania pracy zdalnej będzie mógł być pracownik?
• Czy pracodawca zobowiązany będzie do pokrywania kosztów związanych ze świadczeniem przez pracownika pracy zdalnej?
• Założeniach zmian do kodeksu pracy dot. wdrożenia dwóch dyrektyw UE.


Prowadzący spotkanie:
Doświadczony praktyk prawa pracy, wieloletnia pracownica Państwowej Inspekcji Pracy, doświadczona wykładowczyni w uczelniach wyższych, ceniona ekspertka prawa pracy, w szczególności samorządowego prawa pracy, która posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych w przystępny dla słuchaczy sposób. Autorka publikacji naukowych. Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Przez wiele lat współpracowała z Katedrą Prawa Samorządu Terytorialnego UŚ w Katowicach oraz aktywnie uczestniczyła w tematycznych konferencjach naukowych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach. Zaproszenie poniżej.

Wrześniowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa:

19 września 2022 r. 10.00-14.00

Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego wynikające z przepisów prawa budowlanego

Podczas sierpniowego spotkania porozmawiamy o obowiązkach właściciela obiektu budowlanego wynikających z przepisów prawa budowlanego. Poznamy jakie elementy obiektu budowlanego i kiedy należy kontrolować, na co zwrócić uwagę w trakcie kontroli stanu elementów konstrukcyjnych budynku i elewacji czy jak zapewnić bezpieczeństwo pożarowe.

Prowadzący Ekspert w zakresie zarządzania nieruchomościami, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prowadzaniem remontów, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych. Jest związany z nieruchomościami od ponad 25 lat. Był przewodniczym rady nadzorczej WSMB ATENA, realizującej szereg własnych inwestycji mieszkaniowych, później przez wiele lat pracował na wyższych stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A., gdzie uczestniczył i prowadził realizację projektów deweloperskich, wprowadzał system zarządzania ISO 9001 oraz SAP, zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertami prowadzącymi spotkanie, jak innymi uczestnikami spotkania. Celem spotkania jest uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusji i uzyskania odpowiedzi na pytania od eksperta- w zakresie tematyki szkolenia.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach. Zaproszenie poniżej.