15.05.2020 r. Wpływ załamania gospodarczego związanego z COVID-19 na finanse, sytuację zadłużeniową i płynnościową JST

19.06.2020 r. Skuteczne działania windykacyjne przy wsparciu KRD oraz Likwidacja zaległości w należnościach jednostek samorządu terytorialnego w dobie COVID-19.

03.07.2020 r. Podatek VAT w samorządzie w 2020 r. – z uwzględnieniem informacji Ministerstwa Finansów oraz wstępnych doniesień po kontroli NIK.