2021

23 września Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz uchwała budżetowa na 2022 rok. Aspekty praktyczne

1 lipca Nowa ustawa prawo zamówień publicznych z punktu widzenia służb finansowo-księgowych

23 czerwca Analizy WPF i symulacje zmian sytuacji finansowej JST w systemie BeSTi@. Nowe funkcje analityczne i sprawozdawcze

24 maja Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid dla JST - klasyfikacja, ewidencja, rozliczanie oraz inne ważne kwestie finansowe dla JST

11-12 maja III Krajowy Kongres Forów Skarbników 

15 kwietnia Schematy podatkowe w jednostkach samorządu terytorialnego i tworzonych jednostkach organizacyjnych

8 marca Środki trwałe od zakupu do likwidacji. Użytkowanie, ulepszenia

9 lutego Aktualne zagadnienia i problemy w rozliczaniu podatku VAT od 2021 r.

26 stycznia Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych za rok 2020 r. wg obowiązujących przepisów.

2020

17 grudnia Finanse publiczne i gospodarka finansowa w JST. Aktualne zagadnienia, zamknięcie i posumowanie 2020 r.

30 listopada Sprawozdanie finansowe za 2020 rok w jednostkach samorządu terytorialnego, samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych

29 października Uchwała budżetowa na 2021 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 - …

11 września Finanse publiczne oraz gospodarka finansowa w JST w roku 2021 i kolejnych

19 sierpnia Finansowanie zadań oświatowych. Jak zoptymalizować wydatki oświatowe

3 lipca Podatek VAT w samorządzie w 2020 r. – z uwzględnieniem informacji Ministerstwa Finansów oraz wstępnych

19 czerwca "Likwidacja zaległości w należnościach jednostek samorządu terytorialnego w dobie COVID-19"

15 maja Specyficzne funkcjonowanie finansowe JST w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego

30 kwietnia Pracownicze Plany Kapitałowe

9 marca Schematy podatkowe w jednostkach samorządu terytorialnego i tworzonych jednostkach organizacyjnych

4 lutego Zmiany przepisów w zakresie likwidacji zaległości w dochodach cywilnoprawnych jednostek samorządu terytorialnego od 2020r.

Najnowsze zmiany: Kodeksu Postępowania Cywilnego, nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

20 stycznia Podzielona Płatność