2023

12 marca Wiosenny jarmark rozmaitości w zakresie gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego i jej jednostek podległych

8 lutego Sprawozdawczość budżetowa, sprawozdawczość z operacji finansowych i sprawozdawczość finansowa za 2022 rok w jednostkach samorządu terytorialnego

17 marca Odliczenie i korekta VAT w jednostkach samorządowych

19 kwietnia Polityka rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych

25 maja Przygotowanie do wdrożenia faktury ustrukturyzowanej. Zagadnienia podatkowe i techniczne.

2022

9 grudnia Windykacja i egzekucja należności prowadzonych przez samorząd

22 listopada Inwentaryzacja w jednostkach sektora Finansów Publicznych okiem praktyka

20 października Wpływ inflacji i rosnących stóp procentowych na zarządzanie finansami jst. Ustawa o dochodach JST i ustawa o finansach publicznych i ich wpływ na projekty uchwał budżetowych na 2023 rok

24 sierpnia Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian z 2022 r. oraz wybrane problemy w jej stosowaniu
25 lipca Postępowanie ze zbędnymi, zużytymi oraz uszkodzonymi składnikami majątku, stanowiącego wyposażenie jsfp
20 czerwca Wpływ Nowego Ładu na dochody podatników oraz finanse samorządów. Nowa skala podatkowa podwyższenie kwoty wolnej oraz progu podatkowego

26 kwietnia Bieżące zagadnienia i zmiany w finansowaniu oświaty w 2022 r.

31 marca Problemy gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek podległych

17 lutego Zmiany w podatku VAT

31 stycznia Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego

2021

9 grudnia Klasyfikacja budżetowa. Zmiany. Nowości. Trudne zagadnienia

23 września Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz uchwała budżetowa na 2022 rok. Aspekty praktyczne

1 lipca Nowa ustawa prawo zamówień publicznych z punktu widzenia służb finansowo-księgowych

23 czerwca Analizy WPF i symulacje zmian sytuacji finansowej JST w systemie BeSTi@. Nowe funkcje analityczne i sprawozdawcze

24 maja Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid dla JST - klasyfikacja, ewidencja, rozliczanie oraz inne ważne kwestie finansowe dla JST

11-12 maja III Krajowy Kongres Forów Skarbników 

15 kwietnia Schematy podatkowe w jednostkach samorządu terytorialnego i tworzonych jednostkach organizacyjnych

8 marca Środki trwałe od zakupu do likwidacji. Użytkowanie, ulepszenia

9 lutego Aktualne zagadnienia i problemy w rozliczaniu podatku VAT od 2021 r.

26 stycznia Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych za rok 2020 r. wg obowiązujących przepisów.

2020

17 grudnia Finanse publiczne i gospodarka finansowa w JST. Aktualne zagadnienia, zamknięcie i posumowanie 2020 r.

30 listopada Sprawozdanie finansowe za 2020 rok w jednostkach samorządu terytorialnego, samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych

29 października Uchwała budżetowa na 2021 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 - …

11 września Finanse publiczne oraz gospodarka finansowa w JST w roku 2021 i kolejnych

19 sierpnia Finansowanie zadań oświatowych. Jak zoptymalizować wydatki oświatowe

3 lipca Podatek VAT w samorządzie w 2020 r. – z uwzględnieniem informacji Ministerstwa Finansów oraz wstępnych

19 czerwca "Likwidacja zaległości w należnościach jednostek samorządu terytorialnego w dobie COVID-19"

15 maja Specyficzne funkcjonowanie finansowe JST w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego

30 kwietnia Pracownicze Plany Kapitałowe

9 marca Schematy podatkowe w jednostkach samorządu terytorialnego i tworzonych jednostkach organizacyjnych

4 lutego Zmiany przepisów w zakresie likwidacji zaległości w dochodach cywilnoprawnych jednostek samorządu terytorialnego od 2020r.

Najnowsze zmiany: Kodeksu Postępowania Cywilnego, nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

20 stycznia Podzielona Płatność