Forum zostało założone w 2019 roku i jest organizacją o charakterze konsultacyjno-szkoleniowym.

Głównym powodem powstania Forum była oddolna inicjatywa Inspektorów Ochrony Danych oraz osób odpowiedzialnych za Politykę Bezpieczeństwa Informacji. Naszym zadaniem będzie zrzeszenie największej liczby członków Forum w celu wymiany doświadczeń, poszerzaniu wiedzy oraz doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu przy wsparciu najlepszych ekspertów w kraju.

Formą realizacji celów Forum są cykliczne spotkania szkoleniowe i konsultacyjne, dyskusje problemowe, wymiana informacji i doświadczeń oraz przygotowywanie postulatów środowiska osób odpowiedzialnych za Politykę Bezpieczeństwa Informacji, do jednostek samorządu terytorialnego Sejmu, Senatu, Prezydenta i Rządu oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Członkowie Forum spotykają się regularnie na comiesięcznych spotkaniach szkoleniowych z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych, kiedy to proponowane są dwu/trzy – dniowe szkolenia wyjazdowe. Każdy uczestnik Forum ma prawo proponowania zagadnień merytorycznych oraz tematów szkoleń realizowanych w ramach spotkań Forum. Członkowie mogą wybierać i być wybieranymi do władz Forum.

Rolą Fundacji jest zapewnienie wsparcia ekspertów z dziedzin będących w sferze zainteresowań Inspektorów Ochrony Danych oraz organizacją spotkań i wyjazdów.

Formuła funkcjonowania Forum jest otwarta, co oznacza że w każdej chwili można do niego przystąpić lub z niego wystąpić.

Opłata za uczestniczenie w spotkaniach Forum Inspektorów Ochrony Danych wynosi 180 zł dla członków Forum oraz 360 zł dla uczestników spoza Forum.