Marcowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa 

Weryfikacja przestrzegania przepisów dotyczących inspektora Ochrony Danych Osobowych dokonywana przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz odpowiedzialność

29 marca 2023 rok

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej
Nadzoru nad systemem ochrony danych osobowych dokonuje przede wszystkim Inspektor Ochrony Danych, jednak z wykonywania przez niego działań oraz tego, w jaki sposób współpracuje z nim organizacja może być rozliczony administrator lub podmiot przetwarzający, dla których Inspektor działa. Pokazuje to praktyka Prezesa UODO, który niedawno wysłał do wielu organizacji listę 27 pytań dotyczących wykonywania funkcji IOD.
Podczas szkolenia:
- przeanalizujemy listę 27 pytań Prezesa UODO,
- wskażemy na to, w jaki sposób można się do nich ustosunkować,
- wyjaśnimy, jak efektywnie i adekwatnie dokumentować podejmowane działania, aby na bieżąco mieć możliwość analizy stanu systemu ochrony danych osobowych oraz udzielania odpowiedzi na żądania organu nadzorczego.

Informacje o prowadzących:
Trener 1 - Doktor nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., wiceprezeską SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, wiceprezeską i członkinią założycielką Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD). Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym. Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018. Jest autorką ponad 150 publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym najobszerniejszej monografii za zakresu prawa informacyjnego – „Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego”, Wolters Kluwer 2022 oraz pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020.

Trener 2 - Radca prawny i partner w Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, prezes w SBC Inspektor Sp. z o.o., doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na WPiA UŁ, przygotowuje dysertację na temat odpowiedzialności cywilnej na gruncie RODO. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych dotyczących nowych technologii (prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja oraz dobra osobiste). Jej zawodowe zainteresowania skupiają się także na prawie własności intelektualnej. Na co dzień zajmuje się wdrożeniami ochrony danych osobowych, przygotowując podmioty gospodarcze i jednostki sektora finansów publicznych do stosowania zabezpieczeń zgodnych z wymogami RODO. Prowadzi szkolenia i warsztaty – ma za sobą kilkadziesiąt autorskich szkoleń.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach. Zaproszenia na sesję szkoleniową poniżej.

Kwietniowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa 

Kryteria oceny pracy Inspektora Ochrony Danych osobowych w organizacji

26 kwietnia 2023 rok

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej
• Podczas szkolenia wykładowca omówi między innymi zagadnienia dotyczące podstawowych aktów prawnych z zakresu ochrony danych osobowych jak i aktualne przepisy branżowe. Przedstawi warianty procedur zabezpieczania danych, wskaże na różnice pomiędzy audytem, sprawdzeniem a inspekcją zabezpieczania danych.
• Podpowie w jaki sposób weryfikować wprowadzone rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa danych i informacji.

Informacje o prowadzącym:
Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego Twórca, kierownik i opiekun autorskiego programu podyplomowych studiów (ABI 2013 i IODO od 2017). Prekursor studiów podyplomowych dla ABI i IODO w polskich uczelniach. Pomysłodawca i autor nowego programu studiów podyplomowych o cyberzagrożeniach i ochronie praw i wolności osób fizycznych oraz informacji - "Menedżer Bezpieczeństwa Informacji" w AGH Kraków 2023. Audytor wiodący ISO 27001. Prelegent licznych konferencji, kongresów i wydarzeń poświęconych kulturze poszanowania prywatności. Autor publikacji dla Dyrektor Szkoły Wolters Kluwer, Głos Nauczycielski, Szkoła Artystyczna. Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach. Zaproszenia na sesję szkoleniową poniżej.

Majowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa 

RODO w ochronie informacji niejawnych

22 maja 2023 rok

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej
• Proponujemy Państwu uczestnictwo w praktycznym szkoleniu z zakresu tematyki RODO w ochronie informacji niejawnych w administracji publicznej.
• Podczas zajęć, prowadzący w sposób jasny i przejrzysty, omówi kwestie związane z ochroną danych osobowych w świetle zagadnień o OIN, roli i zadań Pełnomocnika Ochrony i Kancelarii Materiałów Niejawnych i współpracy z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
• Ponadto zostaną poruszone zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach ochrony informacji niejawnych oraz przegląd typowych zbiorów danych związanych z OIN.

Informacje o prowadzącym:
Absolwent UMK w Toruniu oraz studiów podyplomowych WSAiB w Gdyni na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem informacji, certyfikowany Inspektor Ochrony Danych, Menedżer Bezpieczeństwa Informacji oraz Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. W latach 1992 - 2013 funkcjonariusz UOP/ABW, od 1999r. zajmuje się problematyką ochrony informacji niejawnych i innych danych prawnie chronionych, od 2009r. ekspert ABW z zakresu ochrony informacji niejawnych. Współorganizator szkoleń i konferencji poświęconych problematyce ochrony informacji oraz danych osobowych. W latach 2013 - 2017 Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Wojewódzkim oraz innych jednostkach.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach. Zaproszenia na sesję szkoleniową poniżej.