2021

19 maja 2021 r. sesja szkoleniowa nt. Ochrona danych osobowych a ochrona dóbr osobistych i ochrona wynikająca z prawa autorskiego – zagadnienia wybrane

23 marca 2021 r. sesja szkoleniowa nt. Bezpieczeństwo informacji w urzędzie w kontekście pracy zdalnej i … nie tylko

25 stycznia 2021 r. sesja szkoleniowa nt. RODO a Biuletyn Informacji Publicznej

2020

9 grudnia 2020 r. sesja szkoleniowa nt. Analiza ryzyka i jej wpływ na modyfikowanie i aktualizowanie dokumentacji ochrony danych

28 sierpnia 2020 r. sesja szkoleniowa nt. Realizacja wymogów rozporządzenia KRI w kontekście przetwarzania danych w systemach informatycznych w jednostkach sektora publicznego (samorządu terytorialnego) - rola, zadania i odpowiedzialność Inspektora Ochrony Danych

23.06.2020 r. sesja szkoleniowa nt. Warsztat inspektorów ochrony danych

19.05.2020 r. sesja szkoleniowa nt. Ochrona danych osobowych a ochrona dóbr osobistych i ochrona wynikająca z prawa autorskiego – zagadnienia wybrane

21.04.2020 r. sesja szkoleniowa nt. Dostęp do informacji publicznej w kontekście RODO ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony wizerunku oraz publikacji w BIP.

26.02.2020 r. sesja szkoleniowa nt. Naruszenia ochrony danych osobowych i zasady reagowania - praktyczne warsztaty

28.01.2020 r. sesja szkoleniowa nt. Zadania oraz dokumentowanie wykonywania funkcji przez Inspektora Ochrony Danych