Szanowni Państwo,

przed nami kolejna już VIII edycja najważniejszego organizowanego dla Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego – wydarzenia jakim jest Krajowy Kongres Sekretarzy.

VIII Krajowy Kongres Sekretarzy odbędzie się 24-25 września 2024 r. w Warszawie.

O KONGRESIE

Krajowy Kongres Sekretarzy jest najważniejszym, corocznym spotkaniem organizowanym z myślą o Sekretarzach JST. To wyjątkowe wydarzenie. Kompendium wiedzy na temat kierunku rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce. Skupia ono w jednym miejscu przez dwa dni przedstawicieli rządu, samorządu, biznesu i wyjątkowej klasy ekspertów reprezentujący przede wszystkim organy nadzoru nad działalnością samorządu i świat nauki. Kongres, to wydarzenie które pozwala Sekretarzom jednostek samorządu terytorialnego uczestniczyć w największym i najważniejszym branżowym wydarzeniu. To doskonała przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy Sekretarzami reprezentującymi wszystkie regiony Polski oraz okazja do podzielenia się dobrymi praktykami. 

Tegoroczny Kongres realizujemy pod hasłem: Rozwój kompetencji i usług dla mieszkańców, jako priorytet administracji samorządowej w dynamicznym i wymagającym otoczeniu.

  • Podczas dwóch dni kongresowych debat i rozmów, będziemy poruszać najważniejsze tematy z obszarów zarządzania jednostką samorządu terytorialnego i planowania jej działań, prawa i prawidłowego stosowania przepisów oraz współpracy pomiędzy organami nadzoru, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami rządowymi, jak również społecznością lokalną. 
  • W programie wydarzenia znajdziecie Państwo tematy związane z zarządzaniem i rozwojem jednostki samorządu terytorialnego, komunikacją, zarządzaniem zasobami ludzkimi. Omówimy tematy dotyczące cyfryzacji, cyberbezpieczeństwa – w tym bezpieczeństwa i udostępniania informacji publicznej, ochrony danych osobowych. Przeanalizujemy zmiany prawne i nowości legislacyjne. Zastanowimy się nad wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań w administracji publicznej, w tym sztucznej inteligencji.
  • O doświadczeniach ostatnich lat i nowych wyzwaniach, z jakimi mierzy się samorząd, nad jego przyszłością i kierunkami rozwoju, rozmawiać będziemy w gronie przedstawicieli rządu, samorządu, biznesu i najlepszych ekspertów. Zaproszeni goście i prelegenci będą reprezentować głównie organy nadzoru i świat nauki. 

GOŚCIE, EKSPERCI 

  • Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli instytucji rządowych, samorządowych, biznesu i wyjątkowej klasy ekspertów reprezentujący przede wszystkim organy nadzoru nad działalnością samorządu i świat nauki.
  • Do współpracy w ramach wydarzenia zapraszamy m.in. Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych, Głównego Inspektora Pracy, Centralny Ośrodek Informatyki, NASK, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Najwyższą Izbę Kontroli, oraz Związki Samorządowe. 

 

Już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy do udziału i współtworzenia najważniejszego wydarzenia dedykowanego Sekretarzom! Zapraszamy wszystkich do włączenia się w przygotowanie naszego wspólnego wydarzenia!

Zapraszamy do kontaktu! 24-25 września to najważniejsza data dla Sekretarzy w 2024 roku! Prosimy o rezerwację terminu. Do zobaczenia w Warszawie!