SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
·  Grupowa forma daje możliwość dostosowania zajęć do oczekiwań grupy, jak i do potrzeb organizacji.
·  Zapewniamy możliwość szczegółowego zbadania potrzeb szkoleniowych grupy i organizacji.
·  To Państwo macie wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod.
·  Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: indywidualny feedback od Trenera/Eksperta czy coaching.
·  To Państwo decydujecie gdzie i kiedy szkolenie się odbędzie.
·  Współpracujemy z licznym gronem Trenerów/Ekspertów, którzy mają podobny poziom merytoryczny – co zapewnia możliwość przeszkolenia nawet kilkuset osób w jednym projekcie. 

Praca z rodzinami dzieci z zaburzeniami i chorobami psychicznymi

• Zrozumienie różnych rodzajów zaburzeń i chorób psychicznych u dzieci, ich przyczyn i skutków dla rodziny.
• Zdobycie wiedzy na temat różnych podejść terapeutycznych i sposobów leczenia zaburzeń i chorób psychicznych u dzieci.
• Zrozumienie wpływu zaburzeń i chorób psychicznych na życie rodziny, w tym na relacje rodzinne, finanse i codzienne funkcjonowanie.
• Rozwijanie umiejętności planowania i realizacji skutecznych interwencji terapeutycznych, które pomogą rodzinie w radzeniu sobie z trudnościami i wspieraniu zdrowia psychicznego dziecka.

 

 


Praca z osobami z niepełnosprawnościami

Szkolenie pomoże uczestnikom zrozumieć różne typy niepełnosprawności, takie jak fizyczna, intelektualna, sensoryczna i psychiczna. Wiedza ta pozwoli pracownikom na lepsze zrozumienie potrzeb i wymagań osób z niepełnosprawnościami.
CELE I KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
• Zrozumienie różnych typów niepełnosprawności
• Poszerzenie wiedzy, która pozwoli pracownikom na lepsze zrozumienie potrzeb i wymagań osób z niepełnosprawnościami.
• Rozwój umiejętności skutecznej komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami oraz w budowanie empatycznych relacji z nimi.
• Poznanie przepisów dotyczących praw osób z niepełnosprawnościami oraz sposobów wdrażania ich w praktyce.

 

 


Sposoby radzenia sobie z agresją i trudnymi zrachowaniami

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dotyczącym sposobów radzenia sobie z agresją i trudnymi zachowaniami podopiecznych. Wskazówki otrzymane podczas szkoleń  mogą być bardzo pomocne dla osób pracujących w opiece nad ludźmi, takich jak opiekunowie osób starszych, terapeuci, pracownicy socjalni, czy pielęgniarki.
CELE I KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
• Poznanie techniki redukcji stresu.
• W ramach szkolenia można nauczyć się różnych technik komunikacji, które pozwalają na wykazywanie empatii, słuchanie i rozwiązywanie problemów.
• Poznanie zasad postępowania z agresywną osobą.

 

 


Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami

Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami to bardzo ważny temat, który wymaga uważnej uwagi i zrozumienia. Podczas szkolenia j przedstawimy wiele ważnych informacji, które mogą pomóc w zachowaniu odpowiedniego savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami
CELE I KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
• Poznanie barier z jakimi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami.
• Przedstawienie różnych technik komunikacji, które pozwalają na wykazywanie empatii, słuchanie i rozwiązywanie problemów.

 

 

Kontakt i praca z osobami stosującymi przemoc

Szkolenia dotyczące kontaktu i pracy z osobami stosującymi przemoc są ważne dla wielu zawodów, w tym dla pracowników socjalnych, psychologów, terapeutów, lekarzy ponieważ osoby stosujące przemoc często wykazują agresywne zachowania, a interakcje z nimi mogą być trudne i stresujące. Dlatego ważne jest, aby pracownicy, którzy mają kontakt z osobami stosującymi przemoc, mieli odpowiednie narzędzia i umiejętności, aby poradzić sobie w tych sytuacjach, pomóc ofiarom i zapobiec dalszej przemocy.
CELE I KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
• Właściwe identyfikowanie i ocenianie sytuacji, w których występuje przemoc.
• Poznanie technik radzenia sobie z agresywnymi zachowaniami.
• Techniki komunikacyjne i asertywność w sytuacjach z osobami stosującymi przemoc,
• Metody interwencji i rozwiązywania konfliktów.

 

 


Przymus bezpośredni. Zagadnienia prawne i praktyczne

Przymus bezpośredni, jako forma ingerowania w szeroko pojętą wolność, jest obwarowany wieloma przepisami, które pozwalają (lub nie), na jego zastosowanie. Złamanie prawa w tej delikatnej materii może narazić na szkody zarówno ZOZ jak też osobę zlecającą jego zastosowanie. Zgodnie z zapisami artykułu 18 Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, każda osoba, w jakikolwiek sposób zaangażowana w proces unieruchamiania pacjenta, powinna być przeszkolona w zakresie przepisów prawa i aspektów medycznych tej procedury. Odpowiedzialni za szkolenie pracowników etatowych pozostają kierownicy (dyrektorzy), a w przypadku samozatrudnienia „kontraktobiorcy”, chyba że zapisy umowy stanowią inaczej. Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których uczestnicy zapoznani zostaną z aktualnymi przepisami dotyczącymi stosowania i dokumentowania stosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób agresywnych.
 

 

 


Inne tematy:
• Przemoc w rodzinie – rozpoznanie i interwencja
• Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży
• Diagnoza i plan pracy z rodziną dysfunkcyjną
• Wsparcie osób z niepełnosprawnością i osób niesamodzielnych oraz ich rodzin/opiekunów
• Metody komunikacji i aktywizacji w pracy z seniorem