• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Szkolenia zamknięte

FRDL Centrum Mazowsze należy do liderów na rynku usług szkoleniowych i konsultingowych dla samorządu terytorialnego.

Naszym celem jest doskonalenie kwalifikacji kadr administracji publicznej oraz podnoszenie jakości usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego między innymi poprzez prowadzenie szkoleń, seminariów oraz warsztatów tematycznych dedykowanych ich pracownikom.

FRDL Centrum Mazowsze zaprasza do zapoznania się i udziału w szkoleniach organizowanych w formule otwartej w siedzibie ośrodka, jak również w formule zamkniętej na Państwa zlecenie.

CO NAS WYRÓŻNIA NA RYNKU SZKOLEŃ DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ?

  • Znajomość uwarunkowań działania administracji publicznej,
  • Udział w tworzeniu samorządu lokalnego,
  • Blisko 30 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń skierowanych do pracowników administracji publicznej,
  • Bogata oferta szkoleń prawnych, z zarządzania i organizacji administracji publicznej,
  • Profesjonalna kadra trenerów, ekspertów, wykładowców praktyków posiadających doświadczenie zawodowe w administracji publicznej i instytucjach z nią związanych RIO, SKO, sądy,
  • Partnerskie relacje we współpracy z państwem tak aby szkolenia odpowiadały Państwa potrzebom i oczekiwaniom,
  • Otwartość na nowe idee zarządzania w administracji publicznej,
  • Różnorodność i fachowość ofertowanych produktów szkoleniowo – doradczych,
  • Możliwości logistyczne organizowanych przedsięwzięć szkoleniowych: stacjonarnych, wyjazdowych, w siedzibie zamawiającego, poza miejscem pracy,
  • Analizowanie poziomu zadowolenia naszych klientów, dostosowanie się do potrzeb wynikających ze zmian prawnych.

Przeszkoliliśmy ponad 1 800 000 osób.

KFS

Szkolenia zamknięte

SZKOLENIA DLA RADNYCH

KPA i E-DORĘCZENIA

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Krajowy System e-Faktur 2024 r.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ

ROZWÓJ OSOBISTY

KADRY I PŁACE. SPRAWY PRACOWNICZE.

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ. PODATKI I OPŁATY LOKALNE.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

SPRAWNY, DOSTĘPNY URZĄD

OŚWIATA

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI PM2

SYGNALIŚCI, ETYKA I PRZECIWDZIAŁANIE NADUŻYCIOM

SZKOLENIA VOD DLA RADNYCH

Prawa i obowiązki radnego

ABC Samorządu. Vademecum radnego

Statut jednostki samorządu terytorialnego. Organizacja pracy rady

Procedowanie uchwał rady i jej komisji

Działalność kontrolna rady. Komisja rewizyjna

Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji

Co każdy radny powinien wiedzieć o oświacie samorządowej?

Finanse dla radnych. Procedura budżetowa

Ochrona danych w pracy radnego

Profesjonalny warsztat radnego

Fundusz sołecki w gminie – zasady funkcjonowania

Partycypacja mieszkańców w zarządzaniu gminą

Pozostałe tematy

Kontakt

Michał Wójcik

Dyrektor Ośrodka Regionalnego w Warszawie, Łodzi, Lublinie

tel. + 48 517 515 717
michal.wojcik@frdl.org.pl

Formularz szkolenia zamkniętego - FRDL

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Skontaktuje się z Państwem pracownik Ośrodka celem przedstawienia naszej propozycji oraz omówienia szczegółów.


Prosimy podać temat szkolenia jakim jesteście Państwo zainteresowani (może być tematyka, obszar itp)