• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Szkolenia Finansowe

Szkolenia Finansowe

FRDL Centrum Mazowsze posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń dedykowanych dla pracowników działów finansów Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Szkolenia zamknięte realizujemy w formie stacjonarnej jak również w formule on-line. Zapraszamy do kontaktu z naszym ośrodkiem. Adres e-mail: szkolenia@frdl.org.pl

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
·  Grupowa forma daje możliwość dostosowania zajęć do oczekiwań grupy, jak i do potrzeb organizacji.
·  Zapewniamy możliwość szczegółowego zbadania potrzeb szkoleniowych grupy i organizacji.
·  To Państwo macie wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod.
·  Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: indywidualny feedback od Trenera/Eksperta czy coaching.
·  To Państwo decydujecie gdzie i kiedy szkolenie się odbędzie.
·  Współpracujemy z licznym gronem Trenerów/Ekspertów, którzy mają podobny poziom merytoryczny – co zapewnia możliwość przeszkolenia nawet kilkuset osób w jednym projekcie. 

Proponowane tematy:


Zmiany w egzekucji administracyjnej wchodzące w życie od 25 marca 2024 r. oraz niektóre bieżące problemy wierzycieli przed i w toku postępowania egzekucyjnego.

Podczas szkolenia:
• Poznasz doprecyzowane zasady stosowania KPA do działań przedegzekucyjnych wierzyciela.
• Dowiesz się jak zmieniły się zasady wyliczania kwoty zaległości obligującej wierzyciela do zainicjowania działań przedegzekucyjnych i wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
• Poznasz wyniki ostatnich kontroli NIK dot. skuteczności realizacji dochodów własnych przez gminy w zakresie m.in. nieprawidłowości w podejmowaniu działań informacyjnych , terminowości wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych.
• Poznasz nowe wzory TW i nowe dane w tytułach wykonawczych oraz dowiesz się czy i do kiedy można będzie stosować „stare” wzory TW?
• Poznasz kolejne zmiany w zakresie przedawnienia kosztów upomnienia oraz zmiany dot. zasad wystawiania dalszego i kolejnego tytułu wykonawczego.
• Dowiesz się jakie zmiany zostały wprowadzone w zakresie kosztów egzekucyjnych – ustalaniu opłaty manipulacyjnej.
• Poznasz nowe zasady zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego, nowe elementy w wezwaniu i oświadczeniu zobowiązanego dotyczącym wyjawienia majątku i źródeł dochodu.


Egzekucja podatków i opłat w 2024 roku

25 marca 2024 r. wejdzie w życie wiele zmian przepisów regulujących egzekucję podatków, opłat i należności publicznoprawnych. Nowelizacji ulega nie tylko ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ale także pojawią się nowe przepisy wykonawcze normujące egzekucję, prowadzoną przez wierzycieli w osobach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast czy zarządów związków międzygminnych. Zaczną obowiązywać także nowe wzory dokumentów, a wśród nich nowy wzór tytułu wykonawczego.
Zmianie ulegną zarówno postępowanie przedegzekucyjne, jak i sama egzekucja. Upomnienia, tytuły wykonawcze, dalsze tytuły wykonawcze, kolejne tytuły wykonawcze, obowiązki wierzyciela w trakcie egzekucji, to tylko niektóre zagadnienia, które się zmienią, dlatego też proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego ekspert wyjaśni wskazane powyżej aktualizacje przepisów i pomoże się do nich przygotować. Wskaże skąd czerpać informacje, do jakich sprawdzonych rozwiązać sięgać, aby jak najskuteczniej w 2024 roku egzekwować zaległości. Zajęcia poprowadzi ekspertka - praktyk, konsultant i wykładowca RIO, szkoląca służby podatkowe od wielu lat, m. in. z egzekucji, wysoko oceniana za jasność i trafność przekazu.


Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych sektora finansów publicznych

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest kompleksowe przeanalizowanie zasad obowiązujących w zakresie ewidencji, wyceny, amortyzacji i umarzania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w jednostkach i ich organizacyjnych sektora publicznego, wynikających z prawa bilansowego z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości, obowiązujących w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej.
Nasze zajęcia mają charakter teoretyczno-praktyczny, wykład będzie połączony z praktyką, opartą na przykładach w zakresie rozliczania i księgowania.Inwentaryzacja 2023/2024 r. i gospodarka majątkiem w jst i jednostkach podległych

• Uzyskanie wiedzy jak prawidłowo przeprowadzić inwentaryzację w jednostce samorządowej oraz jak prawidłowo ją udokumentować?
• Wskazanie najczęstszych błędów popełnianych podczas inwentaryzacji. Poznanie konsekwencji za nieprawidłowości, powstałe w trakcie inwentaryzacji.
• Przedstawienie wybranych zagadnień w zakresie gospodarowania majątkiem ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z zarządzeniem gruntami i budynkami.

 


Zmiany oraz bieżące problemy sprawozdawczości budżetowej i z zakresu operacji finansowych w jst

• Zapoznanie uczestników z wprowadzanymi zmianami.
• Podniesienie i uporządkowanie wiedzy w zakresie sporządzania rocznych sprawozdań budżetowych i z zakresu operacji finansowych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości wynikające m.in. z protokołów NIK i RIO.
• Poznanie specyficznych zasad dotyczących sporządzania poszczególnych rodzajów sprawozdań.
• Zdobycie wiedzy kiedy, w jaki sposób i do jakich podmiotów należy przekazać sprawozdania po zmianach w tym zakresie.

 


System Besti@ jako narzędzie do przygotowania sprawozdań budżetowych, finansowych oraz dokumentów planistycznych. Warsztaty praktyczne

Proponujemy Państwu udział w dwudniowych praktycznych warsztatach on-line, podczas których uczestnicy zapoznają się z możliwościami programu BeSTI@ w zakresie przygotowywania sprawozdań finansowych, wprowadzania zmian w budżecie oraz przygotowywania, analizowania i ewidencjonowania Wieloletnich Planów Finansowych.

 

 

 


Faktury i e-faktury oraz KSeF

Podczas szkolenia:
• Uzupełnisz wiedzę dot. wystawiania faktur
• Dowiesz się jakie niezbędne elementy musi zawierać faktura
• Poznasz zagadnienia związane z wystawianie kokrekt, duplikatów oraz faktur pro-forma
• Zapoznasz się z problematyką wystawiania faktur elektronicznych
• Omówienie zasad z zakresu założeń i funkcjonowania Krajowego Sytemu e-Faktur (KSeF).


Elektroniczne tytuły wykonawcze oraz elektroniczne zawiadomienia wierzyciela do organu egzekucyjnego w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Aktualne wzory obowiązujące od 25 marca 2025r., poprawne wypełnianie i przekazywanie e-tw i e-zw do organów egzekucyjnych.

Cele i korzyści:
• Poznanie najnowszych przepisów związanych z elektronicznym tytułem wykonawczym i elektronicznym zawiadomieniem wierzyciela, kierowanymi do organów egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym – nowe wzory TW obowiązujące od 25 marca 2024 r.
• Nabycie wiedzy o okresie przejściowym, kiedy będzie możliwość stosowania „starych” i „nowych” wzorów TW.
• Zapoznanie ze zmianami w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, które obowiązują od 25 marca 2024 r.


Podstawy finansów publicznych dla niefinansistów

• Sektor finansów publicznych charakteryzuje się bardzo specyficznymi zasadami funkcjonowania. Kierownicy i pracownicy jednostek sektora finansów publicznych niejednokrotnie mają problem z odnalezieniem się w gąszczu charakterystycznych zasad tego sektora, a przecież ponoszą odpowiedzialność w tym zakresie.

 

 


Klasyfikacja budżetowa

Cele i korzyści:
Celem proponowanego szkolenia jest przedstawienie prawidłowego funkcjonowania klasyfikacji budżetowej. Księgowi urzędu oraz jednostek podległych będą mieli okazję zapoznać się oraz ugruntować wiedzę dot. kluczowych paragrafów klasyfikacji.
• Potwierdzą, czy prawidłowo umiejscawiają dochody i wydatki jednostki w działach i rozdziałach, również w związku z Systemem Monitorowania Usług Publicznych (SMUP).
• Upewnią się czy właściwie stosują paragrafy klasyfikacji budżetowej zarówno w zakresie dochodów, jak i wydatków, szczególnie tych inwestycyjnych, gdzie ważne są również dodatkowe paragrafy związane z wydatkowaniem środków inwestycyjnych pochodzących z np. Rządowego Funduszu Polski Ład.
• Przedyskutują oraz opracują wspólne rozwiązania obowiązujące urząd i jednostki podległe.
• Zapoznają się z przykładami dobrych praktyk oraz poznają wyniki kontroli RIO i NIK oraz ujawniane w nich najczęstsze błędy.


Kontakt

Elżbieta Roman

Formularz szkolenia zamkniętego - FRDL

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Skontaktuje się z Państwem pracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej celem przedstawienia naszej propozycji oraz omówienia szczegółów.


Prosimy podać temat szkolenia jakim jesteście Państwo zainteresowani (może być tematyka, obszar itp)