Rejestr umów, organizacja w urzędzie, zaangażowanie, zobowiązania, wydatki

Program i karta zgłoszenia

 

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Sekretarzy. Zajęcia stacjonarne.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Sekretarzy. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła zmiany w ustawie o finansach publicznych, w ramach których od 1 lipca 2022r. pojawia się obowiązek zamieszczania w rejestrze umów prowadzonym przez Ministra Finansów informacji o umowach zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych. Proponowane spotkanie Forum ma na celu uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy uczestników w zakresie zasad wprowadzania umów do rejestru, z uwzględnieniem specyfiki rozumienia czym jest umowa według ustawy i jak odnieść to do bieżącego, finansowego funkcjonowania jednostki, szczególnie w zakresie zaangażowania, zobowiązań czy dokonywania wydatków.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Podczas spotkania skoncentrujemy nasze rozważania na następujących zagadnieniach:
1. Podstawy prawne obowiązku wprowadzania danych do rejestru.
2. Rejestr umów – istota, funkcjonowanie. 
3. Umowy, które będą podlegać udostepnieniu w rejestrze.
4. Wyłączenia  dotyczące obowiązku wprowadzania umów do rejestru.
5. Dane, które obejmuje rejestr umów.
6. Umowy w różnych formach i dotyczące specyficznych sytuacji w poszczególnych jednostkach, jak również brak umowy pisemnej (np. faktura bez umowy), a konieczność wprowadzenia danych do rejestru. 
7. Ustalenie procedury wprowadzania danych do rejestru umów. Powiązanie z procedurą kontroli wstępnej przed zaciągnięciem zobowiązania finansowego, zaangażowaniem czy postępowaniem przed dokonaniem wydatku.
8. Osoby odpowiedzialne za wprowadzanie danych do rejestru.
Dodatkowo podczas Forum omówimy:
1. Zasady finansowego funkcjonowania jst w procesie wsparcia uchodźców z Ukrainy na bazie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Sekretarzy

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Sekretarzy

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie tematyki: budżet jst, budżet zadaniowy jst, rachunkowość projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochody i wydatki jst, współpraca jst z organizacjami pozarządowymi, współpraca gmin z sołectwami, budżetowanie oraz ewaluacja i wprowadzanie zmian w organizacji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Stacjonarna sesja konsultacyjno-szkoleniowa będzie prowadzona i realizowana w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym BUSINESSROOM ul. T. Chałubińskiego 8 w Warszawie.

Koszt udziału wynosi 519 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 200 PLN.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, możliwość konsultacji z trenerem i uczestnikami sesji.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 3 czerwca 2022 r.