Forum Inspektorów Ochrony Danych: „Powierzenie dla zaawansowanych - na co zwrócić uwagę przy powierzeniu przetwarzania, jak konstruować umowy”

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Program
  1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych – przegląd praktyki, błędów i nadinterpretacji.
  2. Powierzenie przetwarzania jako stan faktyczny.
  3. Weryfikacja podmiotu przetwarzającego w sektorze prywatnym i publicznym z uwzględnieniem tzw. Przymusowych powierzeń.
  4. Umowa powierzenia krok po kroku – jak w umowie zawrzeć rzeczowe i praktyczne postanowienia.
  5. Problemy z subprocesorem.
zwiń
rozwiń
Adresaci

• Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych.
• Administratorzy Danych Osobowych.
• Kadra kierownicza oraz informatycy.
• Osoby odpowiedzialne za Politykę Bezpieczeństwa Informacji oraz wszyscy, którzy interesują się zagadnieniami związanymi z tematyką spotkania.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w Kancelarii Radców Prawnych, wiceprezes SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelna kwartalnika "ABI Expert”, członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej. Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych” Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Polskiej Akademii Nauk, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych. W ponad 500 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Koszt udziału w spotkaniu wynosi 180 zł dla członków Forum oraz 299 zł dla wszystkich pozostałych uczestników spoza Forum.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej do dnia 19 lutego 2021 r. na adres e-mail: szkolenia@frdl.org.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni przed szkoleniem.