Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych: „Ochrona danych osobowych a ochrona dóbr osobistych i ochrona wynikająca z prawa autorskiego – zagadnienia wybrane”

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na spotkanie Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych Województwa Mazowieckiego.

Program

1. Prawo do prywatności – ograniczenie jawności działań administracji publicznej.
2. Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych w ramach ogólnego prawa do prywatności.
3. Reżim ochrony danych osobowych a ochrona dóbr osobistych.
4. Ochrona i przetwarzanie wizerunku jako danych osobowych i dobra osobistego oraz na gruncie prawa autorskiego.

zwiń
rozwiń
Adresaci

• Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych,
• pracownicy jednostek publicznych,
• kadra zarządzająca jednostek publicznych,

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w zakresie Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego oraz na Wydziale Gospodarczo–Społecznym Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Chrzanowie w zakresie Menadżer Ekonomii Społecznej. Wykładowca na Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Dąbrowie Górniczej. Doświadczony trener i doradca JST. Współpracownik Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie. Od roku 1998 etatowy członek SKO w Krakowie, autorka ponad 3000 decyzji administracyjnych wydanych w oparciu o przepisy KPA.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Koszt udziału w spotkaniu wynosi 180 zł dla członków Forum oraz 299 zł dla wszystkich pozostałych uczestników spoza Forum.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej do dnia 15 maja 2021 r. na adres e-mail: szkolenia@frdl.org.pl