Realizacja inwestycji drogowych w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Cele i korzyści

Zdobycie i poszerzenie wiedzy w zakresie:

 • Uwarunkowań wskazujących na realizację zadań inwestycyjnych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
 • Przepisów prawnych określających elementy, które powinien zawierać Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).
 • Prawidłowego przygotowania PFU i dokumentów stanowiących załącznik do PFU.
 • Praktycznych wskazówek przygotowania PFU.
 • Co powinna zawierać umowa dla realizacji zadań realizowanych w oparciu w/w formułę zalet i wad systemu „zaprojektuj i wybuduj”?
 • Problemów i nieprawidłowości występujących na etapie realizacji inwestycji „zaprojektuj i wybuduj”.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Krótka charakterystyka systemu „zaprojektuj i wybuduj”.
 2. Uwarunkowania wyboru systemu „zaprojektuj i wybuduj”.
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.)
 4. Cześć opisowa programu funkcjonalno-użytkowego (PFU).
 5. Część informacyjna PFU.
 6. Co powinien zawierać PFU - praktyczne wskazówki.
 7. Określanie planowanych kosztów inwestycji realizowanych w oparciu o PFU.
 8. Umowy i ich uwarunkowania dla zadań realizowanych w oparciu o PFU.
 9. Zalety systemu „zaprojektuj i wybuduj”.
 10. Wady systemu „zaprojektuj i wybuduj”.
 11. Problemy i nieprawidłowości występujące na etapie realizacji inwestycji „zaprojektuj i wybuduj”.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Urzędy Gmin, Starostwa Powiatowe, Zarządy Dróg Powiatowych, Zarządy Dróg Miejskich, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pracownik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na stanowisku Naczelnika Wydziału Inwestycji Drogowo – Mostowych. Pracował również w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Krakowie. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń, a w czasie swojej kariery zawodowej pełnił funkcję: drogomistrza, inspektora nadzoru, a obecnie naczelnika. Szkolenia z dziedziny drogownictwa (zimowe utrzymanie dróg, remonty kapitalne i przebudowy nawierzchni, roboty utrzymaniowe) prowadzi od 2003 r w 12 jednostkach FRDL na terenie całego kraju. Ponadto prowadził cykl szkoleń dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

zwiń
rozwiń
Inne terminy szkoleń
Zielona Góra
FRDL Zielona Góra
Termin
07 września 2020
Czas trwania
09:30 - 14:30
Poznań
FRDL Zielona Góra - WIELKOPOLSKA
Termin
08 września 2020
Czas trwania
10:00 - 15:00
Zadaj pytanie on-line