Od 2022 r. Fundusz Pomocy wspiera finansowanie przez JST dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci i uczniów z Ukrainy. Środki z tego Funduszu podlegają rozliczeniu, a niewykorzystane zwrotowi.

Zapraszamy na szkolenie podczas którego przybliżymy praktyczne aspekty wydatkowania, ewidencjonowania, rozliczania oraz zwrotu tych środków ze szczególnym naciskiem na nowe regulacje obowiązujące od 2023 r. Podpowiemy, jakie wydatki można sfinansować z Funduszu, zwrócimy uwagę na właściwe ujmowanie uczniów z Ukrainy w SIO, aby uniknąć konieczności zwrotu niewłaściwie naliczonych środków.

Szkolenie odbędzie się 20 marca, a szczegółowe informacje wraz z kartą zgłoszenia znajdą Państwo na naszej stronie: