• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dowozy i dojazdy uczniów do szkół i przedszkoli (w tym uczniów niepełnosprawnych) od 1 września 2024 r. Projektowanie i finansowanie dowozów na rok szkolny 2024/2025. Obowiązki gminy, uprawnienia uczniów, rodziców i opiekunów prawnych

Miejsce
Internet
Termin
01 sierpnia 2024
Czas trwania
09:00 - 13:00
Cena
435 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie finansowanie i zorganizowanie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli w kolejnym roku szkolnym.

Ważne informacje o szkoleniu

Organizacja i finansowanie dowozu i dojazdu uczniów do szkół i przedszkoli, w tym uczniów niepełnosprawnych, jest istotnym zadaniem związanym z zapewnianiem edukacji dla wszystkich dzieci. Odpowiedzialność za organizację tych dowozów i dojazdów spoczywa na gminie. Ma ona obowiązek zapewnić transport uczniom mieszkającym w określonych strefach, które są zbyt oddalone od szkół lub przedszkoli. Podczas proponowanego szkolenia omówimy zagadnienia związane z zaprojektowaniem procesu dowozu uczniów na rok szkolny 2024/2025 i finansowaniem zadania. Prowadzący przedstawi różne formy organizacji dowozu oraz przykłady procedur wyboru podmiotów świadczących usługę dowozu uczniów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przygotowanie kadry zarządzającej oświatą do realizacji zadania związanego z organizacją i finansowaniem dowozu uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2024/2025 w kontekście obowiązków gmin, uprawnień uczniów, rodziców i opiekunów prawnych. 
• Wskazanie zasad świadczenia opieki w czasie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół.
• Zapoznanie z zasadami realizacji dowozu uczniów i dokumentowania tego zadania.
• Wskazanie najważniejszych aspektów organizacyjnych, prawnych i finansowych poszczególnych form dowozu uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych.
• Udzielenie odpowiedzi na pytania, możliwość konsultacji podczas szkolenia kwestii problemowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Uwarunkowania prawne.
2. Wychowanie przedszkolne, spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w polskim systemie edukacyjnym.
3. Wpływ sieci szkolnej i sieci palcówek wychowania przedszkolnego na realizację obowiązku dowozu uczniów.
4. Organizacja i finansowanie dowozu dzieci do przedszkoli ogólnodostępnych
5. Organizacja i finansowanie dowozu uczniów do szkół ogólnodostępnych.
6. Organizacja i finansowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli.
7. Organizacja i finansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.
8. Formuły realizacji dowozu:
a) jednolita;
b) mieszana;
c) transport własny;
d) usługa dowozu świadczonego przez przedsiębiorcę - umowa, porozumienie;
e) bilety miesięczne.
9. Procedura zwrotu kosztów dowozu rodzicom ucznia pełnosprawnego.
10. Refundacja kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych realizowanego przez rodziców.
11. Uchwała w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, stanowiącej podstawę do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust.6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
12. Problem z ustaleniem stawek za km i ich rozliczaniem.
13. Wnioski rodziców/opiekunów prawnych o dowóz uczniów i ich realizacja przez gminy.
14. Umowy z rodzicami. 
15. Opieka w czasie dowozu a Standardy ochrony małoletnich.
16. Wpływ zawieszenia zajęć dydaktycznych i opiekuńczych na realizację dowozu uczniów do szkół i przeszkoli.
17. Konsekwencje umów cywilno-prawnych zawartych z rodzicami dowożącymi dzieci niepełnosprawne we własnym zakresie do przedszkoli i szkół, w tym w kontekście zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach i w przedszkolach.
18. Konsekwencje umów zawartych na świadczenie opieki w czasie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, w tym w kontekście doświadczeń zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach i w przedszkolach.
19. Dokumentowanie realizacji zadania.
20. Przykłady dobrych praktyk.
21. Dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin nadzorujący sprawy edukacji w samorządach, pracownicy centrów usług wspólnych (zespołów obsługi oświaty), inni pracownicy samorządowi odpowiedzialni za organizację dowozu uczniów oraz wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony wykładowca, prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, ekspert z zakresu prawa pracy w oświacie, zarządzania edukacją, finansów publicznych, konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Trener szkoleń z zakresu prawa oświatowego, zarządzania oświatą. Ekspert, trener i autor materiałów w projekcie Doskonalenie Strategii Zarządzania Oświatą na poziome regionalnym i lokalnym – etap II, absolwent Training Reform Education of Management. Menadżer ds. klientów kluczowych, propagator nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla edukacji z zakresu zarządzania. Autor wielu opracowań i publikacji, m.in. książki: „Centra Usług Wspólnych w samorządach”. Współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta nauczyciela. Konsultant i doradca korporacji samorządowej – związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych publikowanych w systemie INFOR.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Katarzyna Siwierska
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 29 lipca 2024 r.