Pracujesz na stanowisku Skarbnika w jst od niedawna lub planujesz zostać Skarbnikiem? 

Zapraszamy Państwa na kompleksowy kurs przygotowujący do roli skarbnika w Jednostce Samorządu Terytorialnego. Nasz kurs to aż 8 dni zajęć, które pozwolą na usystematyzowanie wiedzy i umiejętności w kluczowych obszarach odpowiedzialności skarbnika JST.

Kurs zakończy się egzaminem sprawdzającym, a uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty.