Zapraszamy na szkolenia finansowe w kwietniu – łączy je jedno, dzięki wiedzy przekazywanej na każdym z nich mogą Państwo uzyskać wymierne oszczędności lub zapobiec błędom niosącym skutki finansowe. Oto, nasze wybrane propozycje:

3 kwietnia
Naliczanie i rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli – praktyczne warsztaty10 kwietnia
Egzekucja podatków w 2024 r. po zmianach przepisów


15 kwietnia
Niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym