Od 1 września 2022 r. obowiązują nowe zasady dotyczące sposobu uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Regulacje te w znaczący sposób zmodyfikowały ścieżkę zawodową nauczyciela, pozostawiając w ramach ustawowych dwa stopnie awansu zawodowego: nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego. Ponadto, wprowadzone zmiany obejmują sferę związaną z oceną pracy nauczyciela, wiążąc ją ściśle ze ścieżką awansu zawodowego. Nowe przepisy w znaczący sposób rzutują również na sposób zatrudniania nauczycieli.

Za nami już kilka miesięcy stosowania nowych przepisów, a wraz z upływem czasu pojawiają się kolejne wątpliwości w zakresie stosowania znowelizowanych przepisów Karty Nauczyciela, a także przepisów przejściowych w tym zakresie. W związku z tym zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego zostanie omówiony aktualny stan prawny dotyczący awansu zawodowego oraz praktyczne konsekwencje tych przepisów dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz organów prowadzących. Szkolenie poprowadzi prawnik, świadcząca wsparcie prawne jst w zakresie zadań oświatowych, ceniona za jasny sposób przekazywania wiedzy, uzyskująca bardzo dobre oceny od uczestników, m.in. „Jedno z lepszych szkoleń, w których brałam udział. Praktyczne przykłady dokładnie omówione”.

Szczegółowy program szkolenia wraz z kartą zgłoszenia znajduje się na naszej stronie:

Serdecznie Zapraszamy!