W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości spotkania się na szkoleniu z Panią Sławomirą Prokopowicz, miło nam poinformować, że udało nam się odpowiedzieć na Państwa potrzeby.

Już 30 sierpnia w centrum Warszawy odbędzie się jednodniowe szkolenie: „Wpływ najnowszych zmian kpa na wydawanie, wygaszanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - prawo i praktyka”.

Poza tematami zawartymi w programie, Pani Sławomira udzielać będzie odpowiedzi na Państwa pytania. Każdy z uczestników, otrzyma także obszerne materiały szkoleniowe i dydaktyczne w formie wyciągów z obowiązujących przepisów koniecznych w bieżącej pracy.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń: https://frdl-lodz.pl/szkolenia-otwarte/dzialalnosc-gospodarcza-alkohole/alkohole/60613