Wraz z grupą organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony praw człowieka i obywatela, wzmacniania i przestrzegania demokratycznych zasad państwa prawa, w tym szczególnie przejrzystości, otwartości i integralności procesu stanowienia prawa oraz zwiększania udziału obywateli w jego tworzeniu, apelujemy do rządu o rezygnację z procedowania projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa z 12 stycznia 2024 r. w trybie pilnym i przeprowadzenie otwartego procesu konsultacji publicznych, umożliwiającego wyrażenie opinii o tym ważnym akcie prawnym wszystkim zainteresowanym podmiotom.

Wnosimy również o uwzględnienie w ramach prac legislacyjnych Społecznego projektu ustawy o sygnalistach, przygotowanego przez organizacje, który precyzyjnie formułuje stanowisko strony społecznej w sprawie standardów ochrony sygnalistów, jakie powinny obowiązywać w Polsce.

Pełna treść apelu organizacji
Społeczny projekt ustawy o sygnalistach

Fundacja „Akademia Antykorupcyjna”
Fundacja im. Stefana Batorego
Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność 80
Obywatelskie Forum Legislacji
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Fundacja im. Bronisława Geremka
Fundacja OFFschool
Fundacja Ogólnopolski Strajk Kobiet
Fundacja Panoptykon
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
Inicjatywa Wiosna Bez Barier
Komitet Obrony Demokracji
Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych „KORD”
Obywatele dla Edukacji
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Otwarta Rzeczpospolita. Stowarzyszenie przeciw antysemityzmowi i ksenofobii
Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA
WWF Polska