14 czerwca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego wręczyliśmy Nagrody im. Jerzego Regulskiego przyznawane przez FRDL i Towarzystwo Urbanistów Polskich. 

 

W kategorii WZMACNIANIE SAMORZĄDNOŚCI TERYTORIALNEJ nagrodzony został Józef Kurek - najdłużej urzędującym burmistrzem w Polsce. Od restytucji samorządów w 1990 r. nieprzerwanie pełni funkcję burmistrza Mszczonowa.

Wyróżnienie otrzymał Samorząd Miasta Mikołowa za powołanie i wspieranie działalności Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie.

W kategorii KREOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO ZGODNIE Z ZASADAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU nagroda trafiła do Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego za projekt - Pomorska Akademia Planowania Przestrzeni Publicznej.

Wyróżnienie otrzymała Dorota Kamrowska-Załuska za cykl publikacji „Wpływ masowego dostępu do narzędzi opartych na sztucznej inteligencji i georeferencyjnych wielkich zbiorach danych (Big Data) na projektowanie miast i regionów”.

Tradycją corocznej gali wręczania Nagrody im. Jerzego Regulskiego jest ścisłe jej powiazanie z konferencją naukowo–samorządową poświęcaną wybranym, najbardziej istotnym zagrożeniom funkcjonowania samorządów terytorialnych. Przez ostatnie 8 lat uwidoczniły się szczególnie silnie zagrożenia w formie centralizacji władzy, ograniczania subsydiarnych zasad organizacji samorządu terytorialnego i pogłębiania jego upartyjnienia. Konferencja to okazja do dyskusji na temat wyzwań stojących przed samorządem. Więcej na temat konferencji

Podczas uroczystości miał także miejsce premierę audiobook "Życie splecione z historią". Jest to autobiografia Profesora Jerzego Regulskiego. Audiobook dostępny jest bezpłatnie na naszej stronie oraz na Spotify