8 lipca 1924 roku w Zarybiu urodził się Jerzy Regulski, współtwórca reform samorządowych z początków polskiej transformacji ustrojowej, założyciel a dziś patron Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Jerzy Regulski był inżynierem, urbanistą, współtwórcą reform samorządowych z 1989 roku. W wyborach czerwcowych 1989 roku uzyskał mandat senatora. Podczas obrad Okrągłego Stołu, współprzewodniczył Zespołowi ds. Samorządu Terytorialnego. W wyborach czerwcowych 1989 roku, uzyskał mandat senatora. Był pełnomocnikiem rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego do spraw reformy samorządowej, a później Ambasadorem Polski przy Radzie Europy. To właśnie profesor Regulski podpisał w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego. W 1989 roku założył Fundację Rozwoju Demokraci Lokalnej, której dziś jest patronem. 

Jego życiowe doświadczenia i prywatna biografia przeplatająca się z wielką historią Polski i Europy. Ufamy, że reformatorska działalność, wizjonerska praca naukowa i ofiarna służba publiczna Profesora Regulskiego mogą stanowić dla wielu osób inspirację do podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego. 

Chcemy, aby dziedzictwo Profesora Regulskiego wciąż pozostawało żywe. Dlatego w dniu setnej rocznicy urodzin naszego Patrona zachęcamy do lektury jego autobiografii „Życie splecione z historią”. Udostępniamy ją dziś w formie elektronicznej do pobrania bezpłatnie na naszej stronie