Przepisy dotyczące publicznego rejestru umów weszły w życie 1.01.2022 r. Najpóźniej od 01 lipca wszystkie umowy muszą być rejestrowane. Minister Finansów prowadzić będzie rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych. Rejestr ten dotyczyć będzie całości struktury urzędu i powinna się z nim zapoznać większość pracowników.

Dzięki szkoleniom w FRDL, w zależności od wybranego tematu, dowiedzą się Państwo:

O zasadach i obowiązkach jednostek dotyczących rejestru umów, obowiązkach kierowników jsfp w związku z realizacją ustawy oraz kar za naruszenie przepisów.

Jakie dane obejmuje rejestr, kto jest odpowiedzialny za ich prawidłowe wpisywanie, jak również całość finansowego funkcjonowania jednostki w tym zakresie.

Poznają Państwo zagadnienia dotyczące wprowadzania zawieranych umów do rejestru umów jako nowego obowiązku jst.

Jakie pułapki pojawiają się  w zakresie wprowadzania umów do rejestru oraz wadliwych rozwiązań stosowanych przez jednostki, których konsekwencją może być brak ujęcia pewnych umów w rejestrze.

Szkolenia z rejestru umów są w stałej ofercie szkoleń FRDL – zapraszamy!!!

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA:

28 LUTEGO: Rejestr umów od 2022 roku. Nowy obowiązek dla jednostek. Raportowanie o zawartych umowach

02 MARCA: Obowiązkowy rejestr umów od lipca 2022 roku a dostęp do informacji publicznej

23 MARCA: Rejestr umów a zaangażowanie, zobowiązania, wydatki