Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenia z kontroli zarządczej i wewnętrznej

Na pewno te kursy są prowadzone od strony bardzo praktycznej. Jestem praktykiem i staram się, aby tę trudną materię przełożyć w sposób prosty.

Dzięki temu, że cały czas pracuję w tej materii, jestem w stanie w bardzo szybkim czasie przełożyć ten język prawniczy tak, aby to wszystko najpierw zrozumieć.

Całe kursy to są w zasadzie same przykłady, więc zdobytą wiedzę ich uczestnicy potrafią zdobytą wiedzę wykorzystać później w swojej codziennej pracy.

mówi Lucyna Wójtowicz, radca prawny, ekspert FRDL
 


KURS: Specjalista ds. kontroli zarządczej


Zapraszamy Państwa na zajęcia zawierające niezbędny pakiet wiedzy dla osób rozpoczynających pracę w komórce kontroli i osób, które chcą udoskonalić swój warsztat pracy. Zajęcia to analiza praktycznych przypadków, prezentacja multimedialna, omówienie wzorów dokumentów, dyskusje, wymiana poglądów między uczestnikami zajęć.

Termin: 23-25 października 2023

Więcej informacji:
frdl.org.pl/tematy/audyt-kontrola-zarzadcze/kontrola-zarzadcza-3/64029


KURS: Specjalista ds. Kontroli wewnętrznej

Zapraszamy Państwa na zajęcia zawierające niezbędny pakiet wiedzy dla osób rozpoczynających pracę w komórce kontroli i osób, które chcą udoskonalić swój warsztat pracy. Zajęcia to analiza praktycznych przypadków, prezentacja multimedialna, omówienie wzorów dokumentów, dyskusje, wymiana poglądów między uczestnikami zajęć.

Termin: 20-24 listopada

Więcej informacji:
https://frdl.org.pl/tematy/audyt-kontrola-zarzadcze/kurs-specjalista-ds-kontroli-wewnetrznej/64832