Na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowujemy film informacyjno-instruktażowy dotyczący wybranych elementów nowej zintegrowanej strategii rozwoju gminy, tj. modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy oraz ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie. W filmie wystąpią konsultanci FRDL MISTiA oraz szereg naszych ekspertów i współpracowników.

Trwają ostatnie prace montażowe.

Premiera wkrótce!